Skip to main content

Ny bok från BTJ Förlag: Skolbiblioteket som pedagogisk investering!

Nyhet   •   Aug 16, 2017 12:30 CEST

Skolbibliotek -- pedagogisk aktör eller ett bokrum som bara kostar pengar?

En omdiskuterad skolbibliotekslag, statsbidrag till stärkt bemanning i skolbiblioteken och direktiv om skolbiblioteket som förmedlare av digital kompetens och språkutveckling i undervisningen. När skolbiblioteket nu har reglerats som en pedagogisk funktion ställs det nya krav på nationella och regionala strukturer liksom på utbildning, pedagogisk kvalitetssäkring och på professionen. Vad krävs egentligen för att skolbiblioteket ska ge maximal utväxling i form av ökad måluppfyllelse? Den här boken ger dig svaren och är ett angeläget inlägg i den pågående skolbiblioteksdebatten, den riktar sig till bibliotekarier, rektorer, tjänstemän och politiker på lokal, regional och nationell nivå.

Sofia Malmberg är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla kommun och tidigare skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Hon har tidigare, tillsammans med Teo Graner, skrivit Bibliotekarien som medpedagog (2014) samt på egen hand Happenings som arbetsmetod (2015), båda utgivna på BTJ Förlag.