Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–31 mars 2011

Document   •   May 05, 2011 15:13 CEST

BTS Group AB (publ) är ett internationellt konsultföretag som arbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap & Chefskap samt Försäljning.
License Creative Commons Attribution (?)

Comments (0)

Add comment

Comment