Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–31 mars 2011

Document   •  May 05, 2011 15:13 CEST

BTS Group AB (publ) är ett internationellt konsultföretag som arbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap & Chefskap samt Försäljning.
License Creative Commons Attribution

Comments (0)

Add comment

Comment


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.