Skip to main content

ÅRSSTÄMMA

Press Release   •   Mar 08, 2006 15:47 CET

Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 7 april 2006 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 31 mars 2006 samt var anmälda till BTS Group AB senast tisdagen den 4 april 2006, kl. 16.00. Anmälan görs antingen per telefon, fax eller e-mail, tel 08-58 70 70 00, fax 08-58 70 70 01, ir@bts.com
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Begäran om sådan registrering måste ske i god tid före fredagen den 31 mars 2006.


Om BTS Group AB
BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området affärsimuleringar. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda affärssimule-ringar.
BTS tränar förutom företagen högsta chefer, hela organisationen i att förstå, analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för företagens tillväxt och lönsamhet. Projekten levereras som skräddar-sydda simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där företagets medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt genom att pröva sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets egna specifika data och förutsättningar används.
Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfattandet. Resultatet är mätbara och bestående resultatförbättringar.
BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. BTS har idag över 20 av världens 100 högst värderade företag som kunder. Under 2005, hade BTS en omsättning på 286,1 MSEK (205,9), en ökning med 39 procent och ett resultat efter skatt på 36,8 MSEK (20,4), en ökning med 80 procent. BTS har idag cirka 150 medarbetare i USA, Sverige, Finland, England, Spanien, Australien, Kina, Sydafrika och Schweiz.
BTS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och handlas under symbolen BTS B

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy