Skip to main content

Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2006

Press Release   •   Feb 22, 2007 08:52 CET

BTS Group AB rapporterar stark tillväxt i omsättning och resultat för fjärde kvartalet och helåret 2006

Nettoomsättningen har under året ökat med 32 procent och uppgick till 379,1 (286,1) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 34 procent.
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade 64 procent till 131,8 (80,3) MSEK. Ren-sat för valutakursförändringar var tillväxten 80 procent.
Resultat för 2006:
- rörelseresultatet ökade med 28 procent till 62,4 (48,7) MSEK
- rörelsemarginalen uppgick till 16 (17) procent
- rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 33 procent till 67,6 (50,8)
MSEK
- rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) uppgick till 18 (18) procent
- resultatet före skatt ökade med 11 procent till 61,0 (55,1) MSEK
- resultatet efter skatt ökade med 5 procent till 38,6 (36,8) MSEK
- resultatet per aktie ökade under året med 5 procent till 2,18 (2,07) SEK.

Resultat för fjärde kvartalet:
- rörelseresultatet ökade med 40 procent till 20,1 (14,3) MSEK
- rörelsemarginalen uppgick till 15 (18) procent
- rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 53 procent till 23,0 (15,0)
MSEK
- rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) minskade till 17 (19) procent
- resultatet före skatt ökade med 20 procent till 18,5 (15,5) MSEK
- resultatet efter skatt ökade med 8 procent till 11,6 (10,7) MSEK.
Nya kunder under året var bland andra Anglo American, BBVA, Bank of America, EADS, Exxon Mobil, National Australia Bank, National Semi Conductor och US Cellu-lar.
Föreslagen utdelning är 1,00 (0,92) SEK per aktie
Under året har BTS förvärvat all affärsverksamhet inom The Advantage Performance Group (APG) och The Real Learning Company (RLC).

Kontaktinformation
Henrik Ekelund VD Tel: 08-5870 7000
Stefan Brown CFO Tel: 08-5870 7062
Thomas Ahlerup IR & Informationschef Tel: 08-5870 7002, mobil 0768-966 300


För ytterligare information besök vår hemsida www.bts.com
BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av dator-baserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisatio-nen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.