Skip to main content

BTS Group AB inbjuder till telefonkonferens med anled-ning av publiceringen av niomånadersrapporten

Press Release   •   Oct 19, 2005 10:17 CEST

Stockholm, Sverige – BTS Group AB (publ) (XSSE; BTS B) meddelar att delårs-rapporten för januari – september 2005 kommer att offentliggöras den 21 oktober omkring 08:00.
I en efterföljande telefonkonferens kommenterar BTS VD och koncernchef Henrik Ekelund och finanschef Stefan Brown resultatet och diskuterar bolagets utveckling.

Telefonkonferensen hålls fredag den 21 oktober klockan 09.00.
För att deltaga i telefonkonferensen, ring +46 8 598 062 43 för att vara säker på att bli uppkopplad i tid bör du ringa upp 5–10 minuter innan konferensen börjar.

Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning efter klockan 11.00 den 21 oktober på telefonnummer: +46 8 598 090 00, (kod : Room number 59806243 Code 051021). Det inspelade materialet kommer att finnas tillgängligt un-der sju dagar efter publiceringen.


För mer information, kontakta:
Thomas Ahlerup
Senior Vice President Corporate Communications
BTS Group AB
Tfn +46-8-5870 7076
Mobil +46-768-966 300
E-mail thomas.ahlerup@bts.com

Christian Ankarcrona
Vice President Investor Relations
Tfn +46-8-5870 7022
Mobil +46-708-150 368
E-mail christian.ankarcrona@bts.com
Hemsida: www.bts.com

Om BTS Group AB
BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området affärsimuleringar. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda affärssimuleringar.
BTS tränar förutom företagen högsta chefer, hela organisationen i att förstå, analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för företagens tillväxt och lönsamhet. Projekten le-vereras som skräddarsydda simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där före-tagets medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt genom att prö-va sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets egna specifika data och förutsättningar används.
Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfat-tandet. Resultatet är mätbara och bestående resultatförbättringar.
BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. BTS har idag 20 av världens 100 högst värderade företag som kunder. Under första halvåret 2005 hade BTS en omsättning på 137,5 MSEK (108,1), en ökning med 27 procent och ett resultat efter skatt på 20,4 MSEK (12,8), en ökning med 60 procent. BTS har idag cirka 145 medarbetare i USA, Sverige, Finland, England, Spanien, Australien, Kina, Sydafrika och Schweiz.
BTS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och handlas under symbolen BTS B


Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.