Skip to main content

BTS Group AB inbjuder till telefonkonferens med anledning av publiceringen av delårsrapporten jan - mars 2006

Press Release   •   Apr 25, 2006 11:48 CEST


Stockholm, Sverige – BTS Group AB (publ) (XSSE; BTS B) meddelar att delårs-rapporten för januari – mars 2006 kommer att offentliggöras den 26 april omkring 08:00.
I en efterföljande telefonkonferens kommenterar BTS VD och koncernchef Henrik Ekelund och finanschef Stefan Brown resultatet och diskuterar bolagets utveckling.

Telefonkonferensen hålls onsdagen den 26 april klockan 10.00.
För att deltaga i telefonkonferensen, ring +46 8 598 062 43 för att vara säker på att bli uppkopplad i tid bör du ringa upp 5–10 minuter innan konferensen börjar.

Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning efter klockan 12.00 den 26 april på telefonnummer: +46 8 598 090 00, (kod : Room number 59806243 Code 060426). Det inspelade materialet kommer att finnas tillgängligt un-der sju dagar efter publiceringen.


För mer information, kontakta:
Thomas Ahlerup
Senior Vice President Corporate Communications
BTS Group AB
Tfn +46-8-5870 7002
Mobil +46-768-966 300
E-mail thomas.ahlerup@bts.com

Christian Ankarcrona
Vice President Investor Relations
Tfn +46-8-5870 7022
Mobil +46-708-150 368
E-mail christian.ankarcrona@bts.com
Hemsida: www.bts.com


Om BTS Group AB
BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området affärsimuleringar. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda affärssimuleringar.
BTS tränar förutom företagen högsta chefer, hela organisationen i att förstå, analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för företagens tillväxt och lönsamhet. Projekten le-vereras som skräddarsydda simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där före-tagets medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt genom att prö-va sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets egna specifika data och förutsättningar används.
Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfat-tandet. Resultatet är mätbara och bestående resultatförbättringar.
BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. BTS har idag 20 av världens 100 högst värderade företag som kunder. Under 2005 hade BTS en omsättning på 286,1 MSEK (205,9), en ökning med 39 procent och ett resultat efter skatt på 36,8 MSEK (20,4), en ökning med 80 pro-cent. BTS har idag cirka 150 medarbetare i USA, Sverige, Finland, England, Spanien, Australien, Kina, Sydafrika och Schweiz.
BTS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och handlas under symbolen BTS BComments (0)

Add comment

Comment