Skip to main content

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké för 2012

Press Release   •   Feb 19, 2013 08:16 CET

BTS ökar resultatet

Helåret 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 770,5 (697,7) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 8 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 10 procent till 96,7 (88,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 10 procent till 63,7 (57,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 10 procent till 3,53 (3,20) SEK.

Fjärde kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 213,8 (203,2) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 7 procent.
  • Resultatet före skatt minskade med 1 procent till 34,0 (34,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 4 procent till 22,9 (22,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 4 procent till 1,27 (1,22) SEK.

Utdelning

  • Föreslagen utdelning är 1,75 (1,60) SEK per aktie.

Nya kunder under året var bland andra ANZ Bank, ESPN Inc, Kemira, Lockhead Martin, Peregrine Semiconductor och Schneider Electric.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på 29 kontor i 19 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.

BTS Group AB omsatte under 2012 770,7 MSEK.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS besök os på: http://www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy