Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2007

Press Release   •   Aug 22, 2007 08:43 CEST

Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat

• Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 55 procent och uppgick till 265,4 (171,5) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 66 procent. Den organiska tillväxten för BTS var, rensat för valutakursförändringar, 13 procent under första halvåret.
• Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 52 procent till 141,7 (93,5) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 60 procent.
• Resultat för första halvåret:
rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 40 procent till 47,6 (34,1) MSEK
rörelsemarginal före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA – marginal) uppgick till 18 (20) procent
rörelseresultatet ökade med 30 procent till 42,4 (32,6) MSEK
rörelsemarginalen uppgick till 16 (19) procent
resultatet före skatt ökade med 20 procent till 39,5 (33,0) MSEK
resultatet efter skatt ökade med 16 procent till 24,5 (21,1) MSEK
resultatet per aktie uppgick till 1,35 (1,19) SEK.
• Resultat för andra kvartalet:
rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 41 procent till 29,5 (20,9) MSEK
rörelsemarginal före avskrivningar (EBITA – marginal) uppgick till 21 (22) procent
rörelseresultatet ökade med 34 procent till 26,9 (20,1) MSEK
rörelsemarginalen uppgick till 19 (21) procent
resultatet före skatt ökade med 25 procent till 25,3 (20,2) MSEK
resultatet efter skatt uppgick till 15,9 (12,8) MSEK
• Nya kunder under första halvåret var bland andra ABN AMRO, Euskaltel, Freesca-le, InBev, Kimberly-Clark, Marsh, Palm Computer, Procter & Gamble, Sie-mens,Sony BMG och Waste Management.

Henrik Ekelund VD Tel: 08-5870 7000
Stefan Brown CFO Tel: 08-5870 7062
Thomas Ahlerup Informationschef Tel: 08-5870 7002, mobil 0768-966 300

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräd-darsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat mark-nadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy