Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–30 juni 2012

Press Release   •   Aug 20, 2013 08:10 CEST


 Resultatet ökar under andra kvartalet

1 januari–30 juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 352,0 (378,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten -2 procent.
  • Resultatet före skatt minskade med 22 procent till 35,1 (45,1) MSEK. 
  • Resultatet efter skatt minskade med 22 procent till 22,8 (29,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie minskade med 24 procent till 1,23 (1,61) SEK.

Andra kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 205,8 (210,9) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 3 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 3 procent till 33,7 (32,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 2 procent till 21,8 (21,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie minskade med 2 procent till 1,17 (1,19) SEK.

BTS har som tidigare meddelat slutfört förvärvet av all affärsverksamhet inom det danska företaget Wizerise A/S.


Resultatet före skatt för helåret 2013 bedöms bli i linje med föregående år, vilket avviker från föregående rapport då resultatet före skatt bedömdes bli bättre än föregående år.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på 29 kontor i 19 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.

BTS Group AB omsatte under 2012 770,7 MSEK.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS besök os på: http://www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment