Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2005

Press Release   •   Oct 21, 2005 08:57 CEST

BTS Group AB rapporterar fortsatt stark tillväxt i både omsättning och resultat

BTS Group AB rapporterar fortsatt stark
tillväxt i både omsättning och resultat
• Nettoomsättningen har under niomånadersperioden ökat med 34 pro-cent och uppgick till 205,8 (154,1) MSEK. Rensat för valutakursföränd-ringar var tillväxten 35 procent. Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade 48 procent till 68,3 (46,0) MSEK.
• Resultat för niomånadersperioden:
 rörelseresultatet ökade med 45 procent till 34,4 (23,7) MSEK
 rörelsemarginalen uppgick till 17 (15) procent
 resultatet före skatt ökade med 60 procent till 39,6 (24,7) MSEK
 resultatet efter skatt ökade med 67 procent till 26,1 (15,6) MSEK
 resultatet per aktie ökade under perioden 66 procent till 4,38 (2,64) SEK.
• Resultat för tredje kvartalet:
 rörelseresultatet ökade med 107 procent till 8,7 (4,2) MSEK
 rörelsemarginalen uppgick till 13 (9) procent
 resultatet före skatt ökade med 92 procent till 8,8 (4,6) MSEK
 resultatet efter skatt ökade med 102 procent till 5,7 (2,8) MSEK.
• Nya kunder under niomånadersperioden var bland andra Bacardi, Gap, Maersk, Sony Ericsson och Tyco.


BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer före-tagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkan-de i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.


Comments (0)

Add comment

Comment