Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari –30 september 2010; Stark tillväxt och kraftig resultatförbättring

Press Release   •   Nov 11, 2010 11:01 CET


1 januari–30 september 2010

  • Nettoomsättningen under niomånadersperioden uppgick till 494,4 (432,7) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 20 procent.
  • Resultatet före skatt för niomånadersperioden ökade med 41 procent till 63,5 (45,0) MSEK.
  • Förändrade valutakurser har påverkat resultatet negativt med 4,7 MSEK.
  • Resultatet efter skatt för niomånadersperioden ökade med 40 procent till 41,2 (29,3) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 40 procent till 2,28 (1,63) SEK.

Tredje kvartalet 2010

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 173,3 (146,1) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 19 procent.
  • Resultatet före skatt för tredje kvartalet ökade med 27 procent till 21,1 (16,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 27 procent till 13,7 (10,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 27 procent till 0,76 (0,60) SEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Informationschef och chef Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Tel                                            +46-8-5870 7002

Mobil                                         +46-768- 966 300

E-post                                        thomas.ahlerup@bts.com

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS har också gedigen kunskap inom Operational Excellence, Projektledning och erbjuder en innovativ "Engage4Change"-process. BTS har drygt 250 kunniga medarbetare och mer än 450 kunder, inklusive mer än 40 företag på US Fortune 100-listan och 25 företag på Global Fortune 100-listan over världens största företag. 2009 översteg BTS intäkter SEK 595 miljoner.

Ett urval av BTS kunder är: Accenture, Ericsson, Kimberly-Clark, Nokia, Sony, Toyota, Unilever och Xerox.

BTS har kontor i Stockholm, Helsingfors, London, Madrid, Bilbao, Bryssel, Amsterdam, Johannesburg, Bangkok, Singapore, Shanghai, Seoul, Taipei, Tokyo, Sydney, Melbourne, Sao Paolo, Mexico City, Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, Stamford, New York, Chicago och Scottsdale.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bts

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment