Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–30 september 2011

Press Release   •   Nov 09, 2011 08:15 CET

BTS GROUP AB (PUBL)

Delårsrapport 1 januari–30 september 2011

 

Valutakursförändringar och investeringar pressar resultatet

 

1 januari–30 september 2011

• Nettoomsättningen uppgick till 494,5 (494,4) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten

11 procent.

• Resultatet före skatt minskade med 15 procent till 54,1 (63,5) MSEK. Rensat för valutakursförändringar

minskade resultatet med 2 procent.

• Resultatet efter skatt minskade med 14 procent till 35,6 (41,2) MSEK.

• Resultatet per aktie minskade med 14 procent till 1,97 (2,28) SEK.

 

Tredje kvartalet 2011

• Nettoomsättningen uppgick till 164,3 (173,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten

4 procent.

• Resultatet före skatt minskade med 18 procent till 17,3 (21,1) MSEK. Rensat för valutakursförändringar

minskade resultatet med 5 procent.

• Resultatet efter skatt minskade med 15 procent till 11,6 (13,7) MSEK.

• Resultatet per aktie minskade med 15 procent till 0,64 (0,76) SEK.

 

Resultatet före skatt för helåret 2011 bedöms bli i linje med föregående år, vilket avviker från föregående rapport då resultatet före skatt bedömdes bli bättre än föregående år.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS är världens ledande företag inom strategiimplementation och BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS har också gedigen kunskap inom Operational Excellence, Projektledning och erbjuder en innovativ "Engage4Change"-process. BTS har drygt 300 kunniga medarbetare och mer än 450 kunder, inklusive mer än 40 företag på US Fortune 100-listan och 25 företag på Global Fortune 100-listan over världens största företag. 2010 översteg BTS intäkter SEK 694 miljoner.

Ett urval av BTS kunder är: Ericsson, Kimberly-Clark, Rio Tinto, Sony, Standard Bank, Unilever och Xerox.

BTS har kontor i Stockholm, Helsingfors, London, Paris, Madrid, Bilbao, Amsterdam, Bryssel, Johannesburg, Bangkok, Singapore, Mumbai, Shanghai, Seoul, Taipei, Tokyo, Sydney, Melbourne, Sao Paolo, Mexico City, San Francisco, Los Angeles, Philadelphia, Stamford, New York, Chicago och Scottsdale.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bts


Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy