Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2006

Press Release   •   Apr 26, 2006 09:13 CEST

Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat


# Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 35 procent och uppgick till 78,0 (57,9) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var till-växten 24 procent.
# Resultat för första kvartalet:
- rörelseresultatet ökade med 24 procent till 12,5 (10,1) MSEK
- rörelsemarginalen uppgick till 16 (17) procent
- resultatet före skatt ökade med 10 procent till 12,8 (11,7) MSEK
- resultatet efter skatt ökade med 9 procent till 8,3 (7,6) MSEK
- resultatet per aktie uppgick till 1,41 (1,28) SEK.
# Nya kunder under första kvartalet var bland andra Anglo American PLC, Coach, Sanitas och Spainsoft.
# Under första kvartalet har BTS erhållit stora uppdrag från bland andra Cingular och Nokia.
# Ett nytt BTS kontor har öppnats i Bryssel, Belgien.

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2006

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräd-darsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat mark-nadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.


Detta pressmeddelande blev tillsänt till dig från Hugin, distributör av elektroniska pressmeddelanden för företag listade på de Europeiska börserna. Adress: http://www.huginonline.se/BTS

Comments (0)

Add comment

Comment