Skip to main content

BTS Group AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2010

Press Release   •   Feb 18, 2011 08:26 CET

STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING

- Ett rekordår med snabb tillväxt och resultatförbättring. Tillväxtländerna lyfter. BTS Europa starkt igen.

2010 blev ett rekordår för BTS, med en tillväxt på 21 procent och en resultatförbättring på 34 procent. BTS är inne i en solid tillväxtfas. Marknaden utvecklas positivt och vi tar andelar.

Vår verksamhet i tillväxtländerna lyfter med en tillväxt under 2010 om 43 procent och under fjärde kvartalet med 86 procent samtidigt som resultatet nästan fyrdubblas.

BTS Europa återvände under fjärde kvartalet till god tillväxt och lönsamhet och marknaden utvecklas positivt.

Vår största enhet, BTS USA, har haft ett starkt år.

Under 2010 har BTS investerat väsentligt för fortsatt tillväxt. Vi har ökat säljkåren. Vi har öppnat nya kontor i Amsterdam, Sao Paulo och Los Angeles. Vi har väsentligt ökat resurserna för produktutveckling, marknadsföring och utbildning. Och vi har investerat i BTS Interactive – vår enhet för ”connected learning” – där intäkterna växte med cirka 60 procent under 2010.

Resultat för helåret 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 694,6 (595,1) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 21 procent.

• Resultat före skatt ökade med 32 procent till 90,4 (68,3) MSEK.

• Resultat efter skatt ökade med 34 procent till 59,2 (44,3) MSEK.

• Resultatet per aktie ökade med 34 procent till 3,28 (2,45) SEK.

Resultat för fjärde kvartalet 2010

• Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 200,2 (162,4) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 27 procent.

• Resultatet före skatt ökade med 16 procent till 26,9 (23,3) MSEK.

• Resultatet efter skatt ökade med 21 procent till 18,0 (14,9) MSEK.

• Resultatet per aktie ökade med 21 procent till 1,00 (0,83) SEK.

Utdelning

• Föreslagen utdelning är 1,50 (1,20) SEK per aktie.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Informationschef och chef Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Tel                                            +46-8-5870 7002

Mobil                                         +46-768-966 300

E-post                                        thomas.ahlerup@bts.com

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS har också gedigen kunskap inom Operational Excellence, Projektledning och erbjuder en innovativ "Engage4Change"-process. BTS har drygt 300 kunniga medarbetare och mer än 500 kunder, inklusive mer än 40 företag på US Fortune 100-listan och 25 företag på Global Fortune 100-listan over världens största företag. 2010 var BTS intäkter SEK 694,6 miljoner.

Ett urval av BTS kunder är: Accenture, Ericsson, Kimberly-Clark, Walmart, Sony, Toyota, Chevron, Bank of China, Rio Tinto och LG Electronics

BTS har kontor i Stockholm, Helsingfors, London, Madrid, Bilbao, Amsterdam, Bryssel, Johannesburg, Bangkok, Singapore, Shanghai, Seoul, Taipei, Tokyo, Sydney, Melbourne, Sao Paolo, Mexico City, Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, Stamford, New York, Chicago och Scottsdale.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bts

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy