Skip to main content

BTS Group AB utser valberedning

Press Release   •   Oct 24, 2012 09:20 CEST

Stockholm, Sverige - BTS Group AB (publ) meddelar att en valberedning har utsetts för BTS Group AB. BTS två största aktieägare har i samråd med styrelsens ordförande Micael Grindfors utsett följande personer att ingå i valberedningen:

-      Anders Dahl, Civilekonom, representerande Henrik Ekelund

-      Michael Grindfors, Styrelseordförande, BTS Group AB

-      Stefan af Petersens, BTS Group AB, representerande sig själv

Anders Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen samt revisorer men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Aktieägare i BTS Group AB är välkomna att komma med förslag till valberedningens ordförande.

Förslag skickas till: Valberedningen, BTS Group AB, Grevgatan 34, 114 53 Stockholm.

Vid eventuella frågor beträffande valberedningen vänligen kontakta:

Anders Dahl, e-mail: anders.dahl2@comhem.se 

Michael Grindfors, e-mail: michael.grindfors@gmail.com

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på mer än 25 kontor I over 17 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.

BTS Group AB omsatte 698 MSEK under 2011. BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS besök os på: http://www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy