Skip to main content

BTS Group tecknar ett avtal värt 3 MSEK med ett ledande Telecom företag

Press release   •   May 11, 2012 16:26 CEST

Stockholm, Sweden – BTS Group AB (publ),världsledande på implementation av strategiskt förändringsarbete med skräddarsydda affärssimuleringar som verktyg, meddelar att man tecknat avtal med ett ledande Telecom företag. Avtalet är värt 3 MSEK.

Projektet riktar sig initialt till de ca 700 mellanchefer globalt som betraktas som företagets mest lovande. Målsättningen med programmet är att öka förståelsen hos medarbetarna för företagets kunder och kundernas strategi. Förmågan att ta tillvara på djupet och verkningsgraden av uppdragsgivarens strategi är det yttersta måttet på hur framgångsrikt BTS kan stödja kunden.

BTS kommer att utveckla ett program bestående av tre olika delar, en Strategy Map som skall skapa förståelse för uppdragsgivarens kunders strategi, en affärssimulering för att öka förståelsen för de faktorer som driver och skapar lönsamhet och avslutningsvis en personlig guide för att hantera varje deltagares personliga strategiska åtaganden. Målsättningen är att med dessa kombinerade verktyg förvandla nyckelpersoners strategiska initiativ till en naturlig del av varje dags beslut och aktiviteter.

“Vi känner oss hedrade att ett av världens ledande företag inom Telecom sektorn har givit BTS förtroendet att utveckla och leda ett så pass viktigt strategiskt initiativ”, säger Henrik Ekelund, VD och koncernchef, BTS Group AB ”detta samarbete är ytterligare ett bevis på BTS förmåga att stödja ledande företag i utvecklingen av deras organisationer och skapa affärsresultat genom att förändra hur organisationerna lär, förändrar och förbättrar sin verksamhet.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på mer än 25 kontor I over 17 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.

BTS Group AB omsatte under 2011 697,7 MSEK. BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS besök os på: http://www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.