Skip to main content

BTS står starkt i en svår marknad

Press Release   •   Apr 29, 2009 08:45 CEST

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2009

  • Nettoomsättningen har under första kvartalet ökat med 12 procent och uppgick till 137,4 (122,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten -9 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 4 procent till 14,1 (13,5) MSEK.
  • Resultat före skatt för första kvartalet ökade med 8 procent och uppgick till 10,9 (10,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt för första kvartalet ökade med 7 procent och uppgick till 7,2 (6,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 0,40 (0,37) SEK.
  • Efterfrågan på utbildnings- och konsulttjänster har försvagats under det första kvartalet jämfört med föregående år. Efterfrågan på BTS tjänster har varit bättre än för marknaden som helhet, med undantag för APG som haft en fortsatt negativ utveckling under det första kvartalet. Under slutet av kvartalet noterades mer positiva tendenser på USA-marknaden.
  • Ett nytt kontor har öppnats i Bangkok, Thailand.
  • Nya kunder underförsta kvartalet var bland andra Deloitte, Fabege, HSBC, Indra, LRF, McDonalds, Munters och Sodexo.

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.