Skip to main content

Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2003

Press Release   •   Aug 19, 2003 08:35 CEST

- Nettoomsättningen under första halvåret har minskat med 14 procent till 78,4 (90,8) MSEK. Med justering för valutaeffekter är minskningen 2 procent

- Resultat första halvåret;
* rörelseresultat 1,5 (0,7) MSEK
* resultat före skatt 2,5 (1,4) MSEK
* resultat per aktie 0,32 (0,17) SEK

- Under andra kvartalet uppgick;
* nettoomsättningen till 41,2 (58,6) MSEK
* resultatet före skatt till 3,6 (11,6) MSEK
* rörelseresultatet till 3,2 (11,3) MSEK

- Tillväxten i kundbasen var fortsatt god under första halvåret. Nya kunder var bland andra Aetna, Alcan, Connex, Ford, Ingersoll-Rand, Previa, Sony Electronics, Vodafone, Washington Mutual och Xerox.

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.

För information, var vänlig kontakta
Verkställande direktör Henrik Ekelund (0733-500 150)
Finanschef Stefan Brown (08-58 70 70 00)
eller se vår hemsida www.bts.com

Comments (0)

Add comment

Comment