Skip to main content

Henrik Ekelund, VD och koncernchef i BTS Group AB (publ) kommenterar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2010

Press Release   •   Nov 11, 2010 18:00 CET

"BTS växer snabbt. Tillväxtländerna lyfter. BTS är inne i en solid tillväxtfas; vi växer sedan fem kvartal i rad. Marknaden utvecklas positivt och BTS fortsätter att ta marknadsandelar. Investeringar i tillväxtmarknaderna börjar ge utdelning. Enheterna i Asien, Australien och Sydafrika växer under niomånadersperioden med 29 procent; under tredje kvartalet växer de 49 procent och står för en femtedel av det totala resultatet." kommenterar Henrik Ekelund

"BTS Europa bidrar till förbättringen men marginalen är fortsatt låg och här finns potential till ytterligare resultatlyft. Vi fortsätter att öppna nya kontor under kvartalet; i Amsterdam, Los Angeles och Sao Paolo. Varje nytt kontor ger BTS möjlighet att växa snabbare på respektive lokal marknad. För 2010 bedöms resultatet före skatt bli väsentligt bättre än under föregående år."

"BTS har vuxit snabbare är konkurrenterna under många år och den senaste konjunkturnedgången har ytterligare tydliggjort BTS konkurrensfördelar. Många av BTS konkurrenter uppvisade intäktsminskningar under 2009 på mellan 20 och 40 procent medan BTS intäkter endast föll 3 procent (valutarensat). Framstegen relativt konkurrenterna under 2009 har placerat BTS i en starkare position på marknaden under 2010. BTS har idag marknadens mest kompletta utbud av skräddarsydda simuleringslösningar, en välutvecklad försäljningsorganisation och är samtidigt det enda företaget i världen som globalt kan betjäna stora internationella företag inom detta område. Marknaden utanför Europa har utvecklats positivt under niomånadersperioden."

Henrik Ekelund avslutar med att konstatera att "BTS fortsätter att knyta till sig nya, viktiga kunder och har bl.a. under årets första nio månader teckna avtal med bland andra kända internationella företag som: Anglo American, Standard Chartered Bank, Ahlstrom, Femsa, Rio Tinto, Mondi Group, Thule AB, Hershey´s, HSBC Brazil, Sales-force.com, LG Electronics och Thai Air."

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Informationschef och chef Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Tel                                            +46-8-5870 7002

Mobil                                         +46-768-966 300

E-post                                        thomas.ahlerup@bts.com

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS har också gedigen kunskap inom Operational Excellence, Projektledning och erbjuder en innovativ "Engage4Change"-process. BTS har drygt 250 kunniga medarbetare och mer än 450 kunder, inklusive mer än 40 företag på US Fortune 100-listan och 25 företag på Global Fortune 100-listan over världens största företag. 2009 översteg BTS intäkter SEK 595 miljoner.

Ett urval av BTS kunder är: Accenture, Ericsson, Kimberly-Clark, Nokia, Sony, Toyota, Unilever och Xerox.

BTS har kontor i Stockholm, Helsingfors, London, Madrid, Bilbao, Amsterdam, Bryssel, Johannesburg, Bangkok, Singapore, Shanghai, Seoul, Taipei, Tokyo, Sydney, Melbourne, Sao Paolo, Mexico City, Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, Stamford, New York, Chicago och Scottsdale.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bts

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment