Skip to main content

Sveriges Exportråd lanserar SymbioCity Scenarios, en scenariobaserad simulering utvecklad av BTS Group

Press Release   •   Jan 26, 2010 11:58 CET

Stockholm, Sweden – BTS Group AB (publ), som är världsledande inom marknaden för skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning meddelar att man har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Sveriges Exportråd avseende utvecklingen av metoder, pedagogik samt teknologi för SymbioCity Scenarios, en scenariobaserad simulering inom ramen för projektet SymbioCity.

Sveriges Exportråd fick 2006 ett uppdrag från staten att ta fram en kommunikations plattform för internationell marknadsföring av svensk miljöteknik. Kommunikationsplattformen och varumärket SymbioCity skapades och lanserades under 2008 i syfte att formulera ett distinkt svenskt erbjudande till omvärlden.

Exportrådet har nu tillsammans med Delegationen för Hållbara städer m fl., som ett led i det fortsatta arbetet med att sprida det svenska holistiska synsättet, givit utbildnings- och simuleringsföretaget BTS uppdraget att ta fram en kort simulering (ca 20 minuter) för att på ett effektivt och engagerande sätt förmedla SymbioCity-konceptet till fler målgrupper, i första hand borgmästare och politiker över hela världen, på t ex mässor och konferenser. En avgörande faktor för framgång är framgången med SybioCity konceptet är att det är mer skalbart så att det kan anpassas och implementeras i olika nivåer i kommuner och städer samt att leverera ett uttalat högt värde, eller mer innehåll för mindre ansträngningar.

- Överallt i världen där vi presenterar SymbioCity och svenska miljöteknikföretag ser vi att man fokuserar på enskilda problem, istället för att ta ett helhetsgrepp kring stadsutveckling. Syftet med spelet är att skapa ökad förståelse och intresse för ett holistiskt synsätt, något som vi i Sverige är duktiga på och där det finns företag som kan leverera produkter och tjänster. Ett viktigt budskap vi vill förmedla med spelet är att det finns stora synergivinster att göra genom koordinering och planering, säger Anders Hallersjö, direktör för strategiska tillväxtbranscher på Exportrådet.

"Vi är stolta över det faktum att vi har blivit utvalda av Sveriges Exportråd och betrodda med ett så pass viktigt och vidsträckt projekt och ett så pass strategiskt och omfattande initiativ,” kommenterar Henrik Ekelund, VD och koncernchef, BTS Group AB, ”detta samarbete är ytterligare bevis på vår förmåga att leverera högsta kvalitet samt vår förmåga att leverera projekt inom strategiskt viktiga områden.”

För ytterligare information om SymbioCity besök gärna: www.symbiocity.org

För att uppleva och genomföra simuleringen besök: www.symbioscenarios.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Investor and Corporate Communications

BTS Group AB

Phone                                            +46-8-5870 7002

Mobile                                            +46-76 800 5755

E-mail                                            thomas.ahlerup@bts.com

Jonny Nylund

Kommunikationsstrateg

The Swedish Trade Council

Phone                                            +46 8 588 661 55

E-mail                                            jonny.nylund@swedishtrade.se

Om SymbioCity och Sveriges Exportråd

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i närmare 60 länder med 530 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

”SymbioCity Scenarios” är framtaget i samarbete med Delegationen för hållbara städer, Energimyndigheten, ISA, Vägverket, Vinnova, Formas, Sida, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket.

För mer information om Sveriges Exportråd besök: www.swedishtrade.se

För ytterligare information om SymbioCity besök gärna: www.symbiocity.org

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att stimulera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag att växa och blir framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser.

BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap & Chefskap samt Försäljning. BTS har också gedigen kunskap inom Operational Excellence, Projektledning och erbjuder en innovativ “Engage4Change” process.

BTS har drygt 250 kunniga medarbetare och mer än 450 kunder, inklusive mer än 40 företag på US Fortune 100-listan och 27 företag på Global Fortune 100-listan över världens största företag. 2008 översteg BTS intäkter SEK 540 miljoner. Ett urval av BTS kunder är: Accenture, Ericsson, Kimberly-Clark, Nokia, Sony, Toyota, Unilever och Xerox.

BTS har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, London, Madrid, Bilbao, Bryssel, Johannesburg, Singapore, Beijing, Bangkok, , Tokyo, Sydney, Melbourne, Mexico City, San Francisco, Philadelphia, Stamford, New York, Chicago och Scottsdale.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bts

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy