Skip to main content

Jonas Bohlin, "Concrete" - enligt uppgift den ursprungliga, utställd på Konstfack, Stockholm 1981.

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2019 16:20 CEST

Jonas Bohlin, karmstol "Concrete" - Utrop 200 000 - 300 000 SEK.

Bukowskis Contemporary Art & Design, visning 4-8 April, auktion 9 April.  

Enligt uppgift är detta prototypen, Jonas Bohlins examensprojekt, som presenterades på Konstfacks utställning för avgångselever 1981. Modellen erhöll priset "Utmärkt Svensk Form" 1983. Betongstolen Concrete kan tolkas som ett typiskt tidsuttryck för vad som sedan blev 1980-talets kännetecken, en frigjordhet från de funktionella krav som präglat de föregående decenniernas möbelformgivning.

1980-talet präglades framför allt av postmodernismen, både internationellt och här i Sverige. Emellertid tycks många av dessa formgivare haft andra ingångar då de ritat vad vi idag ser som signifikativ postmodern design.

Uttrycket att vara ett barn av sin tid gäller naturligtvis även inom möbelformgivning och arkitektur. Att Jonas Bohlin inför sin examensutställning år 1981 "Labyrintformel" beslutade sig för att gjuta i betong har sannolikt mindre att göra med en motreaktion mot Möbelinstitutets råd om VDN-fakta för möbler. Snarare bottnade Bohlins val av material i hans tidigare erfarenheter av att arbeta med just betong. Det låg helt enkelt nära till hands.

På hösten samma år, på Möbelmässan 1981, fick Källemos Sven Lundh se Bohlins stol och uppfattade det uppkäftigt konceptuella med den. Ett samarbete med Jonas Bohlin inleddes. Stolen döptes till Concrete och upplagan i betong och järn sattes till 100 exemplar. Man tillverkade även en variant i trä och järn i en obegränsad upplaga. Sven Lundhs idé om att utföra möblerna i begränsade upplagor var ett sätt att sudda ut gränserna mellan konst och bruksföremål.

Jonas Bohlin är en svensk inredningsarkitekt och formgivare född i Stockholm. Han utbildade sig på Konstfack i Stockholm där han även tidvis verkade som professor. Bohlins examensarbete från Konstfack fick stor uppmärksamhet, karmstolen ”Concrete” utformad i stål och betong. Stolen skapade på 1980-talet debatt om vad konst är och bör vara. Bohlins formgivning balanserar mellan känsla och förnuft och ifrågasätter det självklara.

Nypriset på betongstolen "Concrete" låg på ca 2.000- 3.000 SEK, idag har stolen ett utropspris på 200 000 - 300 000 SEK. 

Se hela katalogen online: https://www.bukowskis.com/sv/auctions/615/lots

Bukowskis är störst i Norden på kvalitetsauktioner. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Hos Bukowskis finns Sveriges främsta experter inom klassisk, modern och samtida konst samt design och konsthantverk. 

Bukowskis - Arts & business