Skip to main content

Exklusiv branschundersökning presenteras på Business Arena: Chefer ser mätbarhet som framgångsfaktor för hållbarhet

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 14:30 CEST

När Fastighetsnytt presenterar en egen kvalitativ undersökning om hållbarhet visar det sig att högt uppsatta ledningspersoner i och med koppling till fastighetsbranschen ser mätbarhet som ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet. Ledningspersonerna ser också hållbarhet som ett sätt att skapa inspiration, dynamik och framåtanda i olika projekt.

Undersökningen ”När hållbarhet möter avkastning” bygger på djupintervjuer med personer i ledande ställning på stora fastighetsföretag och andra företag med stark koppling till fastighetsbranschen.  Den har initierats av Fastighetsnytt för att presenteras på Business Arenas hållbarhetsseminarium 2014. Undersökningen har genomförts av Durchman Clear Insight Consulting AB och Position Research & Consulting. 

Fastighetsnytt har i mer än tio år har skrivit om hållbarhetsfrågor inom fastigheter och samhällsbyggnad. Därför känns det bra att som ett nytt grepp på Business Arena kunna presentera den här kvalitativa undersökningen, och framförallt att se att den visar att engagemanget för hållbarhet är stort upp på högsta nivå i branschen, säger Daniel Bergstrand som är chefredaktör på Fastighetsnytt.

Ett annat intressant resultat av undersökningen är att begreppet hållbarhet har vidgats under de senaste åren. Från att ha varit begränsat till den miljömässiga aspekten väger företagen i branschen i allt högre grad in sociala och ekonomiska aspekter i sitt konkreta hållbarhetsarbete. Det finns en tydlig ambition i branschen att hitta synergier mellan lönsamhet och hållbarhet.

  - Under intervjuerna framkom att  en stor utmaning för många i branschen har varit att visa på att en investering i hållbarhet bär frukt. Det gäller främst områden där det har funnits eller finns för få referensobjekt, eller där beräkningsmodeller gällande goodwill avseende hållbarhetsaspekter för varumärket saknas, säger Johan Durchman som är vd för Durchman Clear Insight Consulting AB.

Resultatet presenterades under seminariet ”Vad du som fattar beslut måste känna till om miljö och hållbarhet” under Business Arena i Stockholm. Undersökningen ”När hållbarhet möter avkastning” kan laddas ner här eller på Fastighetsnytt.se.

För ytterligare information kontakta Daniel Bergstrand, chefredaktör Fastighetsnytt, 08-652 89 87, daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Business Arena arrangerades första gången 2001 och har kommit att bli den ledande mötesplatsen för den svenska fastighetsbranschen. Business Arena arrangeras i Göteborg och Malmö på våren (med cirka 700 besökare), i Almedalen på sommaren och i Stockholm på hösten (cirka 5 000 besökare). För mer information, vänligen besök www.businessarena.nu

Fastighetsnytt Förlags AB, som står bakom Business Arena, ger även ut tidningen Fastighetsnytt, erbjuder platsannonstjänsten Fastighetsjobb.se, kurser för yrkesverksamma i samarbete med KTH och driver förlagsverksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy