Hur #metoo förändrat byggbranschen

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 06:00 CEST

Under hösten gör Byggcheferna en artikelserie om hur byggbranschen har svarat på uppropet #sistaspikenikistan. Nio månader har gått sedan de tyngsta aktörerna inom samhällsbyggnad samlades på Näringsdepartementet och skrev under en gemensam avsiktsförklaring.

Ledarskapet i fokus när Byggcheferna samarbetar med DN i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 10:17 CEST

​Vilket ledarskap krävs för att lösa byggbranschens problem med dödsolyckor, korruption och machokultur? Det är frågan i fokus när Byggcheferna i samarbete med Dagens Nyheter bjuder in till diskussion kl. 14.15-15.00 i Almedalen med några av samhällets och branschens mest tongivande representanter.

Byggbranschen är för bögar (RFSL och Byggcheferna i gemensam kampanj)

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 08:50 CEST

Byggbranschen är extremt mansdominerad, med 99 procent män bland hantverkarna. Den är också djupt heteronormativ. I dag, på internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, gör Byggcheferna och RFSL en gemensam kampanj med budskapet ”Byggbranschen är för bögar”.

”Varför nöja sig med 25 procent kvinnor?”

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 12:22 CET

Byggcheferna ifrågasätter regeringens nya jämställdhetsmål. Den 8 mars föreslog regeringen att 25 procent av alla som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor. Den målsättningen borde vara dubbelt så hög, anser Byggcheferna.

Byggcheferna: Sätt målet 50/50 i könsfördelning

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 12:35 CET

Byggcheferna uppmuntrar alla byggbolag att sätta 50/50 i könsfördelning som mål. Det skulle såväl branschen som arbetsgivarna och arbetstagarna tjäna på. Företag som aktivt strävar mot det målet får lättare att rekrytera.

Fortfarande för få kvinnor på Sveriges byggutbildningar

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 13:13 CET

För tio år sedan var 97 procent av de utbildade inom samhällsbyggnadssektorn män. Nu flaggar Byggcheferna för att utvecklingen går för långsamt. Branschen måste bli bättre på att visa vad den står för i dag, om byggutbildningarna ska ha en chans att locka fler kvinnliga studenter.

​Regeringens uppmaning en seger för Stoppa machokulturen

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 15:54 CET

Bostadsminister Peter Eriksson samlade samhällsbyggnadssektorns tyngsta aktörer för att ta krafttag mot sexismen i byggbranschen. I dag undertecknade samtliga deltagare en avsiktsförklaring om att motverka kränkningar och övergrepp. Initiativet är en seger i den kamp som Byggcheferna och Byggnads driver sedan 2015.

Byggcheferna och Byggnads: ”Läget är akut” 

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 09:46 CET

I en gemensam debattartikel skriver Byggcheferna och Byggnads om behovet av #metoo i byggbranschen, med anledning av uppropet #sistaspikenikistan. Att sexuella kränkningar är ett stort problem i samhällsbyggnadssektorn, där 99 procent av hantverkarna är män och endast tio procent i ledningsposition är kvinnor, har båda organisationerna länge känt till. Det är därför de tillsammans driver kampanjen Stoppa machokulturen sedan våren 2015. 

”Ingen ska känna oro över att bli sexualiserad på sitt jobb. Alla ska ha en arbetsmiljö där det inte finns någon plats för övergrepp. Om det ändå sker övergrepp och trakasserier ska den drabbade få fullt stöd från sin arbetsgivare”, skriver Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel och Byggnads ordförande Johan Lindholm i debattartikeln. 

I uppropet #sistaspikenikistan vittnar drygt 4 500 kvinnor om sexism i byggbranschen. Både Byggcheferna och Byggnads ger fullt stöd åt initiativet. 

”Om vi ska klara av att bygga alla de bostäder och den infrastruktur som Sverige behöver måste vi bli fler och vi behöver de bästa. Då kan vi inte bara attrahera människor inom ena halvan av befolkningen, inte heller skrämma bort kompetent arbetskraft med en förlegad attityd. Även många män har vittnat om att de känner en lättnad över att dessa frågor lyfts och diskuteras.” 

Hela debattartikeln finns att läsa här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OnnymE/laget-akut--vi-maste-fa-bort-machokulturen

Vill du veta mer? Kontakta gärna Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel på 070-858 76 93.  

Kort om Byggcheferna

Byggcheferna är en av 17 branschföreningar inom Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Vi har drygt 16 500 medlemmar i olika delar av branschen, spridda över hela landet. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling. Vi arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch och jobbar för att skapa en bransch med goda förutsättningar för ett stimulerande och modernt ledarskap, där alla är lika mycket värda och arbetsmiljön den bästa – både för chefer och medarbetare. 

I en gemensam debattartikel i Aftonbladet skriver Byggcheferna och Byggnads om behovet av #metoo i byggbranschen. Tillsammans har de drivit Stoppa machokulturen sedan 2015 – men uppropet #sistaspikenikistan, där drygt 4 500 kvinnor i byggbranschen vittnar om sexism, visar hur mycket som finns kvar att jobba med.

Läs vidare »

Byggcheferna: ”#metoo behövs i byggbranschen” 

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 14:21 CET

Många företag i byggbranschen har skäl att oroas av #metoo. Det konstaterar Byggchefernas styrelse i en gemensam debattartikel, som välkomnar nätrörelsen. Föreningen vet sedan länge att sexuella kränkningar är ett stort problem i samhällsbyggnadssektorn, där 99 procent av hantverkarna är män och endast tio procent i ledningsposition är kvinnor. Ett lika stort problem är att inte alla övertramp anmäls.

”I den arbetsmiljö som vi vill erbjuda finns ingen plats för övergrepp”, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel. ”Som chefer är vi skyldiga att motverka en tystnadskultur där brott viftas bort som skämt. Tack vare #metoo kanske fler obehagliga sanningar släpps fram i ljuset.”

I en medlemsundersökning 2013 framkom att 50 procent av Byggchefernas kvinnliga medlemmar har upplevt sexuella trakasserier. Det fick föreningen att inleda en långvarig satsning på jämställdhet. Sedan 2015 har det bland annat märkts genom kampanjen Stoppa machokulturen, som drivs i samarbete med Byggnads.

”Förhoppningsvis kan #metoo bidra till att kolleger som blir utsatta vågar berätta om det för sina chefer”, säger Kajsa Hessel. ”Vi hoppas samtidigt att #ihave ska få män i byggbranschen att rannsaka sig själva. Hur har du som individ bidragit till problemet? Har du skrattat med åt unkna anspelningar? Har du hört sexistiska kommentarer och låtit bli att säga ifrån? Vi begär inga bekännelser, men vi kräver att varje man, varje dag, är medveten om sin makt. I trakasserier av en minoritet är det majoritetens ansvar att sätta stopp. Att inte ta det ansvaret innebär att man är medskyldig.”

Hela debattartikeln finns att läsa här: http://www.byggcheferna.se/2017/10/27/styrelsen-metoo-behovs-i-byggbranschen. 

Vill du veta mer? Kontakta gärna Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel på 070-858 76 93.  

Kort om Byggcheferna

Byggcheferna är en av 17 branschföreningar inom Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Vi har drygt 16 500 medlemmar i olika delar av branschen, spridda över hela landet. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling. Vi arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch och vill skapa goda förutsättningar för ett stimulerande och modernt ledarskap, där alla är lika mycket värda och arbetsmiljön den bästa – både för chefer och medarbetare.

Varför har inte byggbranschen skakats av #metoo-skandaler? Det beror knappast på att den är oskyldig. I en gemensam debattartikel välkomnas rörelsen av Byggchefernas styrelse. Enligt en undersökning har 50 procent av föreningens kvinnliga medlemmar upplevt sexuella trakasserier – siffror som 2015 resulterade i kampanjen Stoppa machokulturen.

Läs vidare »

Kajsa Hessel föreslås till ny ordförande för Byggcheferna

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 10:02 CEST

Kajsa har en gedigen erfarenhet och kunnande när gäller ledarskap, marknadsföring och affärsutveckling. Hon har tidigare jobbat som Commercial Director på Kerber och dessförinnan som Sverigechef för Thomson Reuters Professional. Hon är utbildad beteendevetare på Göteborgs universitet och har bakgrund i ledande befattningar inom media/IT-, PR- och rekryteringsbranschen. Hon sitter även med i Ledarnas förbundsstyrelse. Kajsa Hessel är 45 år och bosatt i Stockholm.

-Kajsa är den kandidat som vi har föreslaget att leda styrelsens arbete. Hon har precis den kompetens och energi som verksamheten behöver för att utvecklas. Det finns dessutom ett starkt stöd bakom henne, säger valberedningens sammankallande Lars G Johansson.

Nuvarande ordförande Lars Bergqvist kommer efter 29 år på posten att skicka ordförandeklubban vidare. Lars ser positivt på valberedningens nominering av Kajsa Hessel.

-Jag har stort förtroende för valberedningen och deras nominering. Det är roligt att de har föreslagit en kvinna att leda Byggchefernas arbete framöver. I övrigt har valberedningen beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Hela förslaget i sin helhet:

Namn Befattning Avdelning
Kajsa Hessel Ordförande Öst
Peter Sjöquist Kassör Norra Norrland
Yvonne Stenman Ledamot Öst
Lars Tengvall Ledamot Skåne/Blekinge
Alf Svensson Ledamot Skåne/Blekinge
Katarina Lind Ledamot Småland/Halland
Marcus Malmström Ledamot Skåne/Blekinge
Pär Rask Ledamot Väst
Jeanet Corvinius Ledamot Öst
Anders Hinn Ledamot Skåne/Blekinge
Anders Holmgren Ledamot Väst
Nancy Lawoko Ledamot Öst
Tony Serenban Revisor Väst
Björn Lewander Revisor Öst

För mer information:

Lars G Johansson, Valberedningens sammankallande,lars-gunnar.johansson@ncc.se

Lars Bergqvist, Ordförande Byggcheferna, telefon 070-534 95 38, lars.bergqvist@byggcheferna.se

Kort om Byggcheferna

Byggcheferna är en av 17 branschföreningar inom Ledarna - Sveriges chefsorganisation med drygt 16 500 medlemmar i olika delar av branschen, spridda över hela landet. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling. Vi arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Vi jobbar för att skapa en bransch med goda förutsättningar för ett stimulerande och modernt ledarskap, där alla är lika värda och arbetsmiljön den bästa, både för chefer och för medarbetare.

Valberedningen har efter ett intensivt arbete kommit fram till ett förslag till ny styrelse i Byggcheferna. Till stämman den 29-30 september nomineras Kajsa Hessel, VD för Projektgaranti AB, som ny ordförande. Lars Bergqvist, som har suttit som ordförande sedan 1988, har tidigare meddelat att han inte tänkt ställa upp för omval.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Arbetsgivare: Projektgaranti Titel: Vd Bostadsort: Stockholm Min drivkraft är att förändra branschen till att bli en modern... Visa mer

Om Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch.

Byggcheferna är en branschförening som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling. Vi vill skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där man som byggchef känner sig trygg i sin yrkesroll. Vi jobbar för att skapa en bransch med goda förutsättningar för ett stimulerande och modernt ledarskap, där alla är lika mycket värda och arbetsmiljön den bästa – både för chefer och medarbetare. Genom ett brett kontaktnätverk kan vi påverka branschens utveckling och samtidigt utbyta kunskaper och erfarenheter.