Skip to main content

Byggcheferna: Sätt målet 50/50 i könsfördelning

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 12:35 CET

Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande, anser att 50/50 borde vara en självklar målsättning.

I byggbranschen är 99 procent av hantverkarna män. På ledande positioner är endast en av tio kvinnor. Bland Sveriges 30 största byggbolag har andelen kvinnor ökat, enligt en studie av Sveriges Byggindustrier – men förändringen går för långsamt.

Nu uppmuntrar Byggcheferna alla företag inom samhällsbyggnadssektorn att sätta 50/50 i könsfördelning som mål. Det skulle såväl branschen som arbetsgivarna och arbetstagarna tjäna på.

”Egentligen borde det vara självklart”, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel. ”Det behöver inte vara ett självändamål att vara exakt lika många kvinnor som män, men med en konkret målsättning kan utvecklingen gå snabbare.”

I en artikel på byggcheferna.se uppmärksammas företaget Lindbäcks Bygg i Piteå, som för tre år sedan satte detta mål. För bolagets del har det gett direkt effekt: 

”Jag märker att vi har lätt att rekrytera”, säger vd:n Stefan Lindbäck. ”Vi kan anställa all personal vi behöver vid varje behov. De senaste två åren har vi gått från 250 till 500 medarbetare. Vi skulle inte kunna fixa den tillväxten om vi inte hade ett värdegrundsarbete som är genuint.”

Forskning visar att alla enkönade branscher lider av utestängande kulturer. Snäva perspektiv, exkluderande jargong och fördomar får betydande kompetens att stötas bort. För byggbranschen är det ett problem som måste lösas – snabbt.

”Hela samhällsbyggnadssektorn måste locka fler medarbetare som inte tillhör normen”, säger Kajsa Hessel. ”Det är ett faktum, annars kommer vi inte att kunna bygga i den takt som krävs. Vi på Byggcheferna applåderar alla initiativ som leder till breddad rekrytering.” 

Kort om Byggcheferna

Byggcheferna är en av 17 branschföreningar inom Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Vi har drygt 16 500 medlemmar i olika delar av branschen, spridda över hela landet. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling. Vi arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch och jobbar för att skapa en bransch med goda förutsättningar för ett stimulerande och modernt ledarskap, där alla är lika mycket värda och arbetsmiljön den bästa – både för chefer och medarbetare.