W9clqx0phtaied4pcvkm

Rekrytering inom byggbranschen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:27 CET

Många upplever svårigheter med rekrytering inom byggbranschen. Enligt svenskt näringslivs rapport om rekrytering pekar det på att det i stor utsträckning är problematiskt med rekrytering inom byggbranschen. Med anledning till det har vi ställt liknande frågor till företag aktiva inom byggprojekt i Byggfaktas databas.

Txxyurhgdys1rcyputd6

Bostadsrätter och hyresrätter

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:44 CEST

Det finns nästan 26 000 bostadsrättsföreningar i Sverige idag, som innehar drygt 992 000 lägenheter. Hyresrätt är fortfarande den vanligaste upplåtelseformen med ca 1 430 00 lägenheter, även om det skiljer sig mellan kommunerna i landet. Det är 30 kommuner som har fler bostadsrätter än hyresrätter och hälften av dem ligger i Stockholms län

Ijmqag4xtvrid9cpqafw

Prognos för byggmarknaden 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 11:00 CEST

Byggfakta har analyserat kommande års planerade byggstarter i Sverige och prognostiserat utvecklingen inom bostäder, industrier, kommersiella lokaler, offentliga lokaler och anläggning.

Ymyritbm9t4ruqqxqd9a

Topp 20st elentreprenörer 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 15:40 CEST

När vi ser på topplistan så står topp 20st för 37% av marknaden räknat i antal projekt med byggstart under 2016. Övriga aktörer står alltså för 63%. Topp 4 som är Bravida, Assemblin, Midroc och Caverion står tillsammans för 25% av marknaden som består av 2671st projekt där Byggfakta har kopplat en elentreprenör.

Y00dchh1ohcwp2kpkblu

Byggandet i de Nordiska storstäderna 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 16:29 CEST

I storstadsregionerna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors startade bygg- och anläggningsprojekt till en total kostnad av € 28,44 Miljarder. Det är € 4,4 Miljarder mer än under 2015.

Ebnxqcacqkwpisltahhz

Topp 40st arkitekter 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 15:29 CEST

Byggfakta har ca 1500st företag som varit aktiva i ett projekt som arkitekt under de senaste två åren. Nu har vi tittat närmare på vilka som blivit utsedda i flest projekt under 2016, detta fördelat på bostäder, kommersiella och offentliga lokaler.

Pij3zrxaxtnnx78o6rjc

Topp 20st byggnadsentreprenörer 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 22:26 CEST

Byggfakta ser normalt på företagen som individuella arbetsställen, men i den här topplistan har vi tittat på hela koncernen. När vi ser på topplistan så står topp 20st för 72% av marknaden räknat i total byggkostnad och 22% räknat i antal projekt. Övriga aktörer står alltså för 28% i kostnad räknat och 78% i antal räknat.

Bue0ygd0lfqbo2gjltw3

Kontorsbyggandet 1992-2017

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 13:49 CET

Byggfakta har studerat byggande av kontor ända från 1992 fram till 2016, samt prognostiserat 2017.

Bavdfq9jlu7ptutszrhg

Skolbyggandet 2011-2018

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 18:06 CET

Antalet barn och ungdomar i förskoleklass och grundskola kommer att öka kraftigt de kommande åren till följd av ett högt barnafödande och en omfattande invandring, samtidigt som byggtakten för nya skolor har varit låg. Fram till år 2025 beräknas antalet barn i grundskolan öka med 20 procent, vilket betyder att 250 000 fler elever än idag behöver få plats.

F2nws0yxdr018chpoxm2

Bostadsbyggandet 2010-2017

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 20:22 CET

Debatten om bostadsbyggande i Sverige är ganska het just nu, Boverket säger att behovet fram till 2025 är 710 000 nya bostäder. Där en större del, 440 000, bedöms vara klara redan 2020. Vi har granskat planerna för att se om de stämmer överens med Boverkets behov.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Byggfakta

Lönsam information

Vi är byggbranschens marknadskanal för nya affärsmöjligheter.
Vi etablerar kontakt mellan köpare och säljare av produkter och tjänster, därigenom skapar vi ökad effektivitet, kvalitet och lönsamhet för alla parter.

Adress