Första detaljplanen för Forsåker delas in i två delar

Nyheter   •   Mar 31, 2020 11:22 CEST

Under hösten informerade vi om nya direktiv från Trafikverket som kom att påverka tidplanen för granskningen av Forsåkers första detaljplan. För att inte Trafikverkets planer för höghastighetståget ska påverka Forsåkers tidplan ytterligare har den första detaljplanen nu delats upp i två delar, varpå den första ska kunna fungera oberoende av resterande delar.

Hur viktig är en fors?

Nyheter   •   Mar 10, 2020 14:16 CET

Forsen i Forsåker är som namnet vittnar om en central del av den plats där en ny stadsdel ska växa fram. Genom att lyfta fram vattnet i hela området kommer forsen bli den kanske tydligaste karaktärsbäraren och utgöra en stor del av platsens identitet. Vi förklarar tankarna bakom hur forsen kan bli mer tillgänglig och vad som egentligen definierar platsidentitet i Forsåker.

EN ÖVERBLICK AV 2020

Nyheter   •   Jan 28, 2020 09:28 CET

​Första månaden av det nya decenniet har passerat och nu vi blickar ut över resten av 2020. Under året kommer många viktiga utredningar slutföras som tar detaljplanen till granskning, samtidigt som arbeten på området ska påbörjas.

EN DESTINATION I HISTORISKA MILJÖER

Nyheter   •   Jan 20, 2020 15:28 CET

En destination i Forsåker är en plats som levandegörs av mötet mellan historia och nya idéer. Ett besöksmål som är den självklara knutpunkten med inspirerande miljöer som berör alla sinnen. Men hur formas en destination som lockar verksamheter som kan göra platsen unik och samtidigt är hållbar över tid?

Uppdaterad tidplan

Nyheter   •   Dec 17, 2019 09:02 CET

​Planeringen av Forsåker pågår med fullt fokus framåt. Efter utvärdering av ändrade förutsättningar kopplat till arbetet med detaljplan 1 uppdateras tidplanen. Granskning för första detaljplanen planeras under 2020.

Ny kostym ska skydda gamla fabriksbyggnaden

Nyheter   •   Dec 06, 2019 13:37 CET

Under början av vintern kommer den största av de historiska byggnaderna i Forsåker bli klädd i vinterkostym, för att kunna stå emot kyla och fukt. Byggnaden plastas in för att minska fukttillskottet och skydda de gamla tegelfasaderna. Detta är den första av många förebyggande åtgärder som görs innan byggnaden så småningom ska renoveras.

Dans som verktyg för att minska socialt utanförskap

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 09:13 CET

Kan socialt utanförskap lösas genom dans? Ja, det menar dansorganisationen Twisted Feet, med rätt förutsättningar kan dansen fungera som ett verktyg för att ge människor möjligheter till gemenskap och kreativ utveckling. Tillsammans med det kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB har Twisted Feet nu undertecknat en avsiktsförklaring om att etablera en ny dans- och produktionsstudio i Forsåker.

Positivt besked för Forsåker efter markundersökningar

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 10:58 CEST

Efter omfattande undersökningar av mark och byggnader i Forsåkerområdet har nu ett positivt besked landat att marken är godkänd efter saneringsåtgärder. Under saneringen kommer förorenat material i området tas bort och ersättas med annat material som är bättre för människor, djur och natur.

Nu tar Mölndala ett krafttag inför genomförandefas

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 13:54 CEST

Mölndala Fastighets AB befinner sig i en expansiv fas när byggnationen av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och omvandling av flera unika industribyggnader närmar sig ett genomförande. Inför detta spännande skede har bolaget gjort en organisationssatsning genom att öka antalet anställda från sju till elva personer under våren.

Grönt ljus för ombyggnation av Mölndalsån i Forsåker

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 08:00 CEST

Förslaget om att bygga om Mölndalsån i Forsåker har nu godkänts av Mark- och miljödomstolen. Ett positivt beslut för hela området som bland annat kommer innebära goda förutsättningar för att tillgodose natur- och djurliv. Att lyfta fram Mölndalsån i Forsåker kommer även vara en nyckelfaktor för områdets framtida karaktär med ett vattentorg som nav för restaurang- och kulturverksamhet.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD Mölndala Fastighets AB
 • Talesperson för MFAB och byggkonsortiet Forsåker
 • 0736-73 59 08

 • Presskontakt
 • Projektutecklare MölnDala Fastighets AB
 • anlhnexoligce.mabjtferjeknlne-urgeqzrdfxinxy@mirolzindvzalgga.fqsekg
 • 0707-25 81 68

 • Presskontakt
 • Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB
 • jeyynnoly.xqtosannfuingfg@bkmoejlnjadavklaea.sqmeur
 • 0704-67 77 40

 • Presskontakt
 • Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB
 • jovqhatfn.nilekljoyentovhuzwn@jgmobllnifdarqlafa.sbye wa
 • 0768-522 420

Om Forsåker

Forsåker – Ett kontrastrikt Mölndal

Med 3000 nya bostäder och 4000 arbetsplatser blir Forsåker en helt ny stadsdel som ska bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal. Platsens 300-åriga historia som pappersbruk och forsen som strömmar genom området ger Forsåker sin unika karaktär. De historiska byggnaderna ska kompletteras med modern arkitektur och kommer att fyllas med nytt liv som får Forsåker att växa till en betydande destination. Med restauranger, handel, kultur, utbildning, eget vattenkraftverk och spännande miljöer kommer platsen åter att blomstra.

Projektet drivs av det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB tillsammans med bostadsaktörerna Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam. Läs mer på www.forsaker.se

Adress

 • Forsåker
 • Privatvägen 1
 • 431 82 Mölndal
 • Sverige