Ygguzaqryfuvjzxou7dd

Viktigt nästa steg i utvecklingen av Forsåker

Nyheter   •   Apr 26, 2018 16:28 CEST

Med 6000 nya invånare och 3000–5000 arbetsplatser utgör Forsåker det största stadsutvecklingsprojektet i Mölndals historia. Det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB presenterar idag, den 25 april, en utredning för Kommunstyrelsen.

Wsutwzsy2sfd8edqwzoz

Forsåker bjuder på drive-in-bio tillsammans med jubilerande Film i Väst

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 08:00 CEST

Den dubbelt Oscarsnominerade och svenska filmsuccén ”En man som heter Ove” blir dragplåstret när byggkonsortiet Forsåker och Film i Väst bjuder allmänheten på drive-in-bio. Drygt 150 bilar får plats och det är först till kvarn som gäller lördagen den 28 oktober.

Ocnphfafl9sldu7velaa

Forsåker förstärker med nya projektutvecklare

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 12:52 CEST

Från september har MölnDala Fastighets AB, som leder byggkonsortiet Forsåker, förstärkt sin projektorganisation. Nya projektutvecklare är Annelie Bjerkne Gerdin och Evelina Sandström. Båda med ett brinnande intresse för samhällsbyggnad och stadsutveckling.

Wf7fm3v4te81hpfnpzsw

Nya visionsbilder av framtidens Forsåker

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 08:45 CEST

I dag är Forsåker ett industriområde under omvandling. Om några år kommer de första bostäderna av sammanlagt tretusen att vara på plats. Hur den nya stadsdelen är tänkt att utformas avslöjas i ett par nya visionsbilder.

Vyclsu7vsimp54q8pdr9

Fruktbart samarbete mellan Forsåker och Gunnebo Slott

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 09:42 CEST

Forsåker Kronogård var på 1960-talet en av Västsveriges största fruktträdgårdar med 4 000 fruktträd. I dag finns närmare ett hundratal fruktträd kvar och dessa används fortfarande tack vare ett samarbete mellan Forsåker och Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Media no image

MölnDala Fastighets AB ny delägare i Johanneberg Science Park

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 08:45 CET

Mölndal står inför historiska utvecklingssteg och får de närmaste åren en allt viktigare roll i Göteborgsregionens utveckling. Samarbetet med Johanneberg Science Park har alla möjligheter att bli en viktig pusselbit i arbetet med att etablera och bygga upp den helt nya stadsdelen Forsåker.

MölnDala Fastighets AB är helägt av Mölndals stad. Bolaget leder byggkonsortiet Forsåker och ansvarar för utveckling och exploatering av industriområdet där det tidigare pappersbruket i centrala Mölndal låg. Området kommer att gå igenom en omfattande omvandling till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen.

– Den gemensamma arenan och de resurser som finns under Johanneberg Science Park kan bli betydelsefullt i vårt arbete med att utveckla framtidens stadsdel. Vi kan erbjuda fysiska arenor som kan användas för och i FOU-sammanhang med målet att utveckla bygg- och fastighetsbranschen inom flera segment, säger Bjarne Fjellanger VD MölnDala Fastighets AB.

– Mölndal och Forsåker kommer ha flera unika delar i stadsmiljön, dels med tanke på vår historia och den industriella eran, men även med framtidens vattenkraft och andra tekniska lösningar. Här ser vi ett utbyte i kunskapsöverföring med Johanneberg Science Park som konsortiet Forsåker kan ta del av men även branschen i stort. För vår del ser vi gärna ett samarbete utifrån frågeställningen; ”Hur fungerar en stadsdel om 10 år, 20 år och 30 år?”, fortsätter Bjarne.

Mats Bergh, VD för Johanneberg Science Park välkomnar den nya delägaren och kommenterar:

– Ytterligare en stark aktör inom samhällsbyggnadssektorn förstärker vår verksamhet. Genom MölnDalas engagemang får vi breddat vårt nätverk och kunnande i stadsutvecklingsfrågor, säger Mats Bergh.

Forsåker är namnet på den nya stadsdel som är på väg att växa fram i centrala Mölndal. Projektet drivs av MölnDala Fastighets AB, ett helägt bolag till Mölndals Stad. Ett konsortie har bildats tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam för utveckling och exploatering av området. Forsåker kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och mer än tusentalet arbetsplatser. Byggstart planeras till 2018. Läs mer på www.forsaker.se.

Mölndal står inför historiska utvecklingssteg och får de närmaste åren en allt viktigare roll i Göteborgsregionens utveckling. Samarbetet med Johanneberg Science Park har alla möjligheter att bli en viktig pusselbit i arbetet med att etablera och bygga upp den helt nya stadsdelen Forsåker.

Läs vidare »
Media no image

Forsåker kan bli självförsörjande på el

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 15:39 CET

Mölndalsån kommer ha en central roll när den nya stadsdelen Forsåker börjar ta form. Inte bara för rekreation utan även som en energikälla för ca 3 000 bostäder.

– Vi tror det är fullt möjligt att vi på sikt kan förse samtliga lägenheter med hushållsel alstrat från Mölndalsån och Kvarnfallet, säger Johan Lejonthun, projektledare på MölnDala Fastighets AB och det kommunala bolag som leder konsortiet Forsåker.

Mölndalsån har varit en kraftkälla och pulsåder för den industriella utvecklingen av Göteborgsområdet sedan mitten av 1800-talet. Nu vill konsortiet Forsåker och MölnDala göra det möjligt att ta vara på den energi som vattenfallet i Kvarnbyn kan alstra. Med en sträckning av 800 meter och en fallhöjd på 38 meter finns de rätta förutsättningarna på plats.

– Vi planerar för att bygga om och rusta upp det gamla kraftverket och installera nya turbinaggregat. Vi behöver även bygga om och frilägga årännan för att säkra den delen. Risken för översvämning i Forsåker kan vi därmed förhindra. Samtidigt pågår det andra processer i kommunen för att komma till rätta med översvämningar på andra sträckor av Mölndalsån, förklarar Johan Lejonthun.

För att förverkliga planerna har MölnDala tillsammans med Mölndals stad och Trollängen Bostad AB förberett en första ansökan till Miljödomstolen genom att annonsera samrådshandlingar. Allmänheten kan lämna synpunkter skriftligen fram till den 3 februari.

– Vi är helt övertygade om att detta är ett initiativ som blir oerhört betydelsefullt för hela den framväxande stadsdelen. På sikt hoppas vi kunna förse samtliga 3 000 lägenheter med närproducerad förnyelsebar hushållsel.Vi har nu verkligen möjligheten att ta vara på naturens resurser och det kommer sätta en speciell karaktär på Forsåker. Vi ser också utvecklingen av Mölndalsån som ett spännande utflyktsmål. Både för gestaltningen inne i Forsåker men också för det dramatiska och kraftfulla skådespel som vattenfallet utgör, säger Johan Lejonthun.

Dagens intag av vatten i det nuvarande kraftverket sker i höjd med Forsebron och har en fallhöjd på 14 meter. Planen är att flytta upp intaget till nedanför Mölndals Museum vilket skulle ge en fallhöjd på 38 meter och tredubbla energiutvinningen så att den räcker till samtliga hushåll i Forsåker.

En exakt tidplan är ännu inte spikad men efter beslut i Miljödomstolen kan arbetet påbörjas.

Nuvarande åränna behöver byggas om och då leds vattnet förbi under den perioden. Det tar upp till ett år att renovera och bygga om det existerande kraftverket som uppfördes under 1940-talet. Byte av turbiner, installation av fingrind och flyktväg för fisken ingår också i arbetet. Troligtvis kan upprustningen påbörjas under sommaren 2018.


Fakta om Mölndalsån och Kvarnbyfallet*

Mölndalsån har en sträckning på 40 km. Från ett sjösystem i Härryda kommun till utmynning i Göta Älv. Forsarna i Kvarnbyn har historiskt spelat en viktig roll för den industriella utvecklingen i både Mölndal och Göteborg. Mängder av energi har alstrats i olika kvarnar och kraftverk och lagt grunden för både textil- och pappersindustrier. Vid slutet av 1600-talet fanns det minst 35 anläggningar med mjölkvarnar, sågkvarnar, klädesstampar och pappersbruk. Senare under industrialismens expansion tillkom sockerbruk, spinnerier, väverier och oljekvarnar. Området förknippas idag främst med papperstillverkning. Det första pappersbruket etablerades redan 1653. Papperstillverkningen hade som mest tusen personer sysselsatta och det bodde totalt 2 500 människor i området. Papperstillverkningen lades ner 2006. Det nuvarande vattenkraftverket byggdes 1896 och var i bruk fram till 1988.

* Källa: Historik och vandringskarta Mölndals Kvarnby, publicerad av Mölndals Stadsmuseum.

Forsåkerområdet ska omvandlas från industrimark till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. Forsåker blir en modern och hållbar stadsdel som bidrar till den dynamiska utvecklingen av centrala Mölndal. Forsåkerområdet omfattar 24 ha och kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter i olika upplåtelseformer, handel och närservice och mer än tusentalet arbetsplatser. Utvecklingen av Forsåker leds av det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB tillsammans med ett konsortium bestående av Aspelin Ramm Fastigheter, ByggVesta, Peab, Trollängen Bostad, Veidekke, Wallenstam. Läs mer på www.forsåker.se.

Mölndalsån kommer ha en central roll när den nya stadsdelen Forsåker börjar ta form. Inte bara för rekreation utan även som en energikälla för ca 3 000 bostäder. – Vi tror det är fullt möjligt att vi på sikt kan förse samtliga lägenheter med hushållsel alstrat från Mölndalsån och Kvarnfallet, säger Johan Lejonthun, projektledare på MölnDala Fastighets AB.

Läs vidare »
Br8gesc7tsy4uw4wvn06

Bjarne Fjellanger ny VD för MölnDala

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 08:54 CEST

Från den 1 oktober är Bjarne Fjellanger ny VD för MölnDala Fastighets AB som leder byggkonsortiet Forsåker. – Forsåker har alla förutsättningar att bli ett av Sveriges mest spännande mötesplatser, både för boende och när det gäller att skapa attraktiva arbetsplatser, konstaterar Bjarne Fjellanger.

Media no image

Ny tf VD utsedd för Mölndala Fastighets AB

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 17:27 CEST

Karin Sundh är utsedd till ny tillförordnad VD för Mölndala Fastighets AB (MFAB) från och med den 18 maj. Hon ersätter tidigare VD Anders Ohlsson. Rekrytering av ny VD pågår.

Det är MFAB som leder planering, utveckling och exploatering av den helt nya stadsdelen Forsåker i centrala Mölndal.

– Detta omfattande byggprojekt går nu in i en helt ny fas och kräver en annorlunda typ av ledarskap än vad bolaget tidigare haft. Vi har nu startat rekryteringen och räknar med att ha ny VD på plats efter sommaren, kommenterar Patrik Karlsson, ordförande för MFAB styrelse.

Under Anders Ohlsson tid har själva platsvarumärket Forsåker etablerats tillsammans med ett konsortium bestående av sex byggföretag. De närmaste åren handlar främst om att säkerställa framtagandet av detaljplaner samt säkerställa utredningar och miljödomar. Nästa steg är markförsäljning till byggföretagen och byggnation av den nya stadsdelen. Sammanlagt kommer Forsåker bestå av ca 3 000 bostäder och tusentalet arbetsplatser.

Forsåker ska omvandlas från industrimark till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. Forsåker ska bli stadsdelen som kännetecknas av modern och hållbar blandstadskaraktär och bidrar till den dynamiska utvecklingen av centrala Mölndal. Forsåkerområdet omfattar 24 ha och kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och mer än tusentalet arbetsplatser. Bolaget Mölndala Fastighets AB leder planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Mölndala är helägt av Mölndals Stad. Läs mer på www.forsåker.se och www.molndala.com.

Karin Sundh är utsedd till ny tillförordnad VD för Mölndala Fastighets AB (MFAB) från och med den 18 maj. Hon ersätter tidigare VD Anders Ohlsson. Rekrytering av ny VD pågår.

Läs vidare »
Cgs9lsf5uwbnvrrxp9ns

Grönt ljus för Forsåkers detaljplan

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 09:17 CEST

Kommunstyrelsen i Mölndal tog i onsdags kväll det formella beslutet att påbörja arbetet med en första detaljplan för Forsåkerområdet. Formellt samråd kring detaljplanen kommer hållas i början av nästa år.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD Mölndala Fastighets AB
  • Talesperson för MFAB och byggkonsortiet Forsåker
  • 0736-73 59 08

Om Byggkonsortiet Forsåker

Forsåker – Ett kontrastrikt Mölndal

Forsåker är namnet på den nya stadsdel som är på väg att växa fram i centrala Mölndal. Projektet drivs av MölnDala Fastighets AB, ett helägt bolag till Mölndals Stad. Ett konsortie har bildats tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam för utveckling och exploatering av området. Forsåker kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och mer än tusentalet arbetsplatser. Byggstart planeras till 2018. Läs mer på www.forsaker.se.

Adress

  • Byggkonsortiet Forsåker
  • Privatvägen 1
  • 431 82 Mölndal
  • Sverige