Skip to main content

Den 5 februari släpps den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 14:09 CET

Den 5 februari lanseras den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 som Föreningen för Byggvarudeklarationer tagit fram med många intressanta nyheter. Från och med då kommer registrering ske direkt på nätet. När deklarationerna är publicerade i verktyget kommer de att bli fritt synliga och sökbara (som pdfer).

En avgift kommer att tas ut för att registrera eBVDer som varierar beroende på antalet deklarationer och omsättning. Som medlem i Byggmaterialindustrierna får företag rabatt när de registrerar sina byggvarudeklarationer i verktyget. 

Vad är en Byggvarudeklaration?

En byggvarudeklaration är byggsektorns frivilliga mall för hur tillverkare informerar om en produkts miljöaspekter i olika skeden av livscykeln.

Hur skiljer sig eBVD 2015 från den tidigare versionen, BVD3?

Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om (det kemiska) innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav. Innehållet i produkten ska redovisas till 98 %. Vid klassificerade ämnen ska mer detaljerad information anges.

Nyheter är

  • Att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad införs. Det kan handla om till exempel kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial.
  • Att man kan ange om produkten är CE-märkt, dvs om det finns en prestandadeklaration för produkten
  • Att man kommer att kunna ange om ni tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, dvs. en tredjepartsgranskad miljödeklaration enligt den europeiska standarden EN 15804. 
  • Sociala aspekter. Där anger ni om ni har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility).
  • Att registreringen från och med nu kommer att ske genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget innehåller många funktioner för att underlätta för er både att registrera er deklaration men också att administrera och spara era deklarationer.
  • att användare av Byggvarudeklarationer lätt kan söka eBVDer på en samlad plats. Eftersom all versioner sparas kommer även äldre Byggvarudeklarationer att bli tillgängliga.

Deklarationen kommer liksom tidigare att finnas i både svensk och engelsk version. Den engelska versionen lanseras några veckor efter den svenska versionen.

Till den nya deklarationen kommer att finnas fylliga Anvisningar för hur man registrerar och skapar den digitala Byggvarudeklarationen.

Flera halvdagsseminarier är inbokade för genomgång av verktyget på flera orter i Sverige och flera kommer att erbjudas. Håll utkik på vår hemsida, www.byggmaterialindustrierna.se

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy