Skip to main content

​Byggnadsvårdsföreningen får talerätt i ärendet Nobel Center

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2017 12:01 CEST

Mark- och miljödomstolen har i ärendet Nobel Center slagit fast att Svenska byggnadsvårdsföreningen får rätt att överklaga detaljplaner. Domen innebär att Länsstyrelsens tidigare avvisningsbeslut ändras. Ordförande Vicki Wenander gläds åt att föreningen nu får delta i den juridiska processen kring rivningarna av de Kungliga Tullhusen och uppförandet av Nobel Center på Blasieholmen.

Sverige är sedan 2005 part i en FN-konvention – Århuskonventionen – som ska ge rättighet till och göra det enklare för miljöorganisationer att överklaga beslut på miljörättens område. I ärendet Nobel Center avvisade Länsstyrelsen den 8 februari, utan närmare motivering, denna rättighet för samtliga klagande organisationer. Sex av dem överklagade beslutet, däribland Byggnadsvårdsföreningen.

Mark- och miljödomstolen har nu prövat frågan och meddelade den 10 juli att Svenska byggnadsvårdsföreningen, tillsammans med Samfundet S:t Erik och Sveriges Hembygdsförbund med underorganisationen Hembygdsföreningen Norrmalm, uppfyller kraven för rätten att överklaga. Domstolen slår fast att miljöorganisationer som verkar för att skydda kulturmiljön och i övrigt uppfyller miljöbalkens villkor har denna rätt. Domstolen skriver också att det inför en kommande lagändring finns förslag om att i lagtexten förtydliga att miljöorganisationer med syfte att värna om kulturmiljön omfattas av överklaganderätten.

Byggnadsvårdsföreningen anser att ett uppförande av Nobel Center på Blasieholmen skulle leda till påtaglig skada på riksintresset, dels genom de negativa effekterna för stadsbilden och dels genom att en unik hamnmiljö med tullhus och magasin utplånas. Dessutom är trafikfrågan inte löst, de arkeologiska utgrävningarna kan bli mycket omfattande och sjötrafikens framtida behov har inte utretts.

- Nobel Center har väckt medborgarnas engagemang i sällsynt stor omfattning. Detta är ett typiskt exempel på en detaljplan där Byggnadsvårdsföreningen har en viktig roll att föra allmänhetens talan enligt tankarna i Århuskonventionen. Det är oerhört glädjande att vi nu får möjlighet att driva vårt överklagande vidare, säger Vicki Wenander, ordförande i Byggnadsvårdsföreningen.

För mer information eller frågor, kontakta Kristina Berglund, vice ordförande i Byggnadsvårdsföreningen, på telefonnummer 070 529 95 97 eller via e-post på kristina.berglund [at]byggnadsvard.se.

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.