Skip to main content

Byggnadsvårdsföreningen samlade branschen

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 15:26 CEST

Byggnadsvård engagerar. En ny medvetenhet och vilja att leva och bo i sunda hus finns
hos unga och gamla. Det finns ett intresse av att bygga miljövänligt och hållbart och att
renovera istället för att slänga bort och skaffa nytt. Detta engagemang vill vi ta tillvara
och uppmuntra.

“För ett verkligt hållbart samhälle måste vi inse att alla hus är en resurs i form av investerad
energi. Att riva för att bygga nytt kan inte anses klimatsmart, även om byggfirman
kopierar dubbelsidigt på kontoret.” säger verksamhetsledare Stephan Fickler

Byggnadsvårdsföreningen fyller 35 år och vi firade med att samla branschen till fest den
30 september i Kolskjulet på Kastellholmen! Arkitekter, byggare, antikvarier minglar med
museer, myndigheter och vanliga byggnadsvårdare.

Syftet var att bjuda in alla som på ett eller annat sätt arbetar eller engagerar sig inom byggnadsvården, stärka banden och skapa förutsättningar för mer samarbete. Tillsammans har vi större möjligheter att sprida
vår kunskap för ett hållbart samhälle där man tar vara på och utvecklar vårt kulturarv.

Vi passade också på att presentera vår nya logga. Byggnadsvårdsföreningen utvecklas och det vill vi visa med en ny logga. Vårt kära lusthus har en lång historia men lever nu vidare i ny gestalt som visar att vår lust
för hus är obruten!

Byggnadsvårdsföreningen är för hus och människor, en oberoende ideell organisation som sprider och förmedlar kunskap om byggnadsvård, om hur man bygger, bevarar och renoverar för att skapa bestående värden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera