Skip to main content

DEBATT: Stora värden står på spel på Blasieholmen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 11:06 CEST

Byggnadsvårdsföreningens ordförande Vicki Wenander skriver tillsammans med Calle von Essen, ordförande Europa Nostra Sverige, ett uttalande med anledning av planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm. Texten är publicerad i SvD Brännpunkt lördagen den 20 september - läs den här.

- Det finns flera skäl till att Byggnadsvårdsföreningen engagerar sig i frågan om ett eventuellt Nobel Center på Blasieholmen. Den självklara anledningen är förstås sakfrågan i sig. Ytterligare en anledning är att sättet som politiker och initiativtagare förhåller sig till den befintliga bebyggelsemiljön, det vill säga inte alls, är symptomatisk för ett stort antal byggprojekt i huvudstaden och på flera andra orter i landet. Vi tror att en hållbar stadsutveckling kräver att man ser på befintlig bebyggelse som en resurs, både för stadsmiljön och ur hushållningssynpunkt. Vi vill lyfta upp den här frågan på agendan, så att den blir självklar i samhällsbyggnadsdebatten. 

Vi tycker också att det kan finnas anledning att diskutera hur arkitekttävlingar för prestigeobjekt bör utformas i framtiden. Vi frågar oss nämligen om det är samhällsekonomiskt försvarbart att utlysa arkitekttävlingar där tävlingsförutsättningarna inte är förenliga med tävlingsområdets kulturvärden. Hade varsamhetsaspekten tagits på allvar och arbetats in i tävlingsförutsättningarna för ett nytt Nobel Center, hade vi till exempel sluppit det senaste halvårets meningsmotsättningar som kostat både pengar och engagemang. Den samhällsinvesteringen hade vi kunnat lägga på andra frågor.

Vicki Wenander
ordförande
Svenska Byggnadsvårdsföreningen


Läs uttalandet i sin helhet här.

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy