Skip to main content

Fönsterrenoveringens dag: en dag för hela Sverige den 30 maj

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 07:28 CET

Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet Fönsterrenoveringens dag.

Den 30 maj i år går Sveriges första Fönsterrenoveringens dag av stapeln. Syftet med dagen är att sprida kunskap om de kulturhistoriska, miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster, i stället för att byta. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.

– Skälen att bevara och vårda sina träfönster är flera, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Fönsterrenovering innebär minsta möjliga resursförbrukning, bygger på kretsloppsvänliga material, skapar arbetstillfällen och är dessutom en privatekonomiskt god affär. Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Ett vanligt argument för fönsterbyte är bättre energieffektivitet, ett annat är det underhållsfria materialet. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla och behöver till slut bytas ut och slängas på tippen, inte sällan innan själva energieffektiviseringen har lönat sig. Även Energimyndigheten föreslår att man istället för fönsterbyte kan renovera sina fönster och få en bättre energihushållning genom att sätta in LE-glas i innerbågen.

– Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda. Vi har bara ett jordklot och måste vara sparsamma med våra resurser, säger Carina Carlsson på Västarvet.

Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Fönstrens stil ger huset dess historiska identitet och en ovarsam renovering kan innebära att själ och karaktär helt går förlorade. Det kulturhistoriska och estetiska värdet av att renovera sina fönster är också två centrala inriktningar för Fönsterrenoveringens dag.

– Den 30 maj vill vi uppmärksamma alla de vinster man gör genom att bevara och ta hand om sina fönster. Ihop med våra samarbetspartners kommer vi att ordna aktiviteter på temat runt om i hela landet, det kan vara allt från workshops och kurser till utställningar och stadsvandringar, säger Liselotte Jumme på Kalmar Läns museum.


Alla planerade arrangemang för Fönsterrenoveringens dag 2018 kommer att finnas samlade under hashtagen #fönsterrenoveringensdag.

Under arbetet med att ta fram temadagen har initiativtagarna också skrivit ihop fönsterrenoveringens 10 budord. Läs dem på www.fönsterrenoveringensdag.se.

Kontakt
Fönsterrenoveringens dag
www.fönsterrenoveringensdag.se

Sveriges Länsmuseer
Liselotte Jumme
Bebyggelseantikvarie
Kalmar läns museum
0480-45 13 89
070-398 38 04
liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

Svenska byggnadsvårdsförningen
Lovisa Lannerstedt
Kommunikatör
08 30 67 85
0723 70 84 56
lovisa.lannerstedt@byggnadsvard.se

RiksantikvarieämbetetCamilla Altahr Cederberg
Utredare / Byggnadsantikvarie
08 519 182 31
camilla.altahr.cederberg@raa.se

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.