Skip to main content

Grynmalaregården i Lund på Gula listan

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 15:36 CEST

Grynmalaregården i Lund

Grynmalaregården är ritad av arkitekt Gun Sjödin och är Lunds äldsta kommunala dagis. Dagiset rymmer nu också en förskola. När dagiset startades 1945 var de flesta barnen från den fattiga stadsdelen Nöden och på den tiden bodde personal i huset. Personalbostäderna avskaffades efter ett par år, eftersom verksamheten behövde mer utrymme.

Den nuvarande Grynmalaregården är enligt kommunen i ett dåligt "tekniskt skick" och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet fullt ut. Mot bakgrund av detta bedömer man att kostnaderna för att åtgärda detta inte är försvarbara. Gården ligger dessutom enligt kommunen orienterad på ett sådant sätt att fastigheten som helhet blir svår att utnyttja på ett effektivt sätt. Efter att ha provat tre alternativ, två där gården bevarades och ett tredje där den revs, valde man till slut det tredje. Man har därför förordat en rivning och uppförande av en ny skola på platsen.

Stadsantikvarien har bedömt att en rivning skulle vara negativ för kulturvärdena, men stadsbyggnadskontoret pekar på att det finns andra välbevarade miljöer från den aktuella tiden. Dessa finns dock i andra delar av staden, och försvarar därför knappast argumentet för en rivning.

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen delar vi stadsantikvariens syn. Grynmalaregården är ett synnerligen välbyggt hus med stora såväl arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden. Och en rivning skulle innebära en onödig och irreversibel förlust av en viktig exponent för samhällets utveckling. Vi har därför placerat Grynmalaregården i Lund på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer, med förhoppning om att Lunds Kommun ska tänka om kring rivningsplanerna.

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.