Skip to main content

Kända ansikten bland pristagarna av Årets byggnadsvårdare

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2016 21:50 CEST

Årets Byggnadsvårdare 2016. Foto: Åsa Lindberg

Årets Byggnadsvårdare 2016 år korade. Under Byggnadsvårdens branschmingel i Stockholm utsågs vinnarna Ingvar Oldsberg i kategorin Försvara, Ulla Skoog i kategorin Vårda och Kjell Forshed i kategorin Utveckla.


På torsdagen delade Byggnadsvårdsföreningen för trettioförsta året i rad ut sitt pris till Årets Byggnadsvårdare. Det var tre märkbart rörda och stolta vinnare som äntrade scenen och tog emot utmärkelsen.

Programledaren Ingvar Oldsberg utsågs till Årets byggnadsvårdare inom kategorin Försvara. Tack vare Ingvar och hans personliga engagemang har kranarna i Göteborgs hamn räddats. Efter Cityvarvets konkurs köpte han personligen en kran och lyckades också övertala och inspirera tre storbolag att också förvärva kranar. Kranarna har nu getts som gåva till Älvstranden Utveckling AB och kommer bevaras som de tydliga göteborgska landmärken de är.

Ingvar var glad och stolt över att få ta emot utmärkelsen. I sitt tacktal ställde han sig frågan han ställt i tjugotre år - vart är vi på väg? Den här gången syftade han på vad vi håller på att göra i vår iver att riva vårt gemensamma kulturarv för att bygga nytt.

- Det är verkligen en ynnest att få det här priset och jag är stolt över utmärkelsen och att ha bidragit till att Göteborgs stadsbild bevaras. Kranarna är mycket mer betydelsefulla för Göteborg än vad många tror. De tillhör hamnen och staden och är en viktig del av Göteborgs historia, kommenterade Ingvar utmärkelsen.

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Vårda blev skådespelerskan Ulla Skoog. Hon har med emfas spridit budskapet om byggnadsvård och byggnadsvårdsföreningen till folket. Efter sitt hyllade sommarprogram har hon fortsatt förmedla sin vurm för kulturhistoriska värden i allmänhet och vården av gamla fönster i synnerhet. Med stor portion humör, klokhet och en del upprepning når hon också ut med sina åsikter.

- Ett bra sätt att sprida kunskap är att outtröttligt prata om budskapet att byggnadvård gör hela vår värld vackrare och bättre. Det är precis det jag gör. Jag är en långsam människa så jag har inte tagit in att jag fått priset, men jag är så klart väldigt glad. Bara att umgås med byggnadsvårdare gör mig glad, sade Ulla efter hon mottagit priset.

Inom kategorin utveckla utsågs arkitekten Kjell Forshed till Årets byggnadsvårdare. Under hela sin karriär har Kjell arbetat för att värna, förvalta och utveckla småstaden och dess kvaliteter. Han har gång på gång visat på möjligheter att skapa moderna attraktiva, småskaliga städer med sitt ursprung i den historiska småstaden. Täta och låga städer med attraktiva mötesplatser att leva och trivas i.

- Jag är väldigt glad och uppmuntrad av att få det här priset. I många år har jag strävat efter att knyta an till värden som består och tolka dem till nutida behov. I arkitektvärlden handlar det ofta om att göra märkvärdiga saker, jag har aldrig haft något behov av det. För mig handlar det om att städerna blir vackra och att folk trivs och uppskattar dem. Det är nog så svårt, sade Kjell efter utdelningen.

Juryns motiveringstexter:

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Försvara - Ingvar Oldsberg, programledare, Göteborg

Ingvar Oldsberg har lyckats rädda kranarna i Göteborgs hamn efter Cityvarvets konkurs genom att personligen köpa en kran och dessutom inspirera tre storbolag att också förvärva kranar. Älvstranden Utveckling AB har som gåva fått kranarna som i stället för att rivas nu kommer att bevaras som landmärken i stadsbilden, framhålla Göteborgs industrihistoriska betydelse och stärka identiteten som hamnstad. Oldsbergs engagemang är föredömligt i dagens snabba stadsutveckling där kulturarvet alltmer nonchaleras.

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Vårda - Ulla Skoog, skådespelare, Stockholm/Göteborg

Ulla Skoog har med en stor portion humor, kryddad med skarp ironi och mycket klokhet försvarat och propagerat för vår äldre bebyggelse och alla vackra fönster i synnerhet. Hon har framhållit vikten av att ta vara på och stärka den hantverkskunskap som finns inom byggnadsvårdsbranschen och som är nödvändig för att kunna ta hand om våra äldre hus. Ulla Skoogs insats i media och föredrag har skickligt förmedlat känslan för kulturhistoriska värden starkt har bidragit till ett ökat intresse och förståelse för byggnadsvård.

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Utveckla - Kjell Forshed, arkitekt, Nykvarn

Som arkitekt har Kjell arbetat för att integrera kvaliteter från den historiska småstaden i modernt stadsbyggande. I hans stadsplaner utvecklas begrepp som tätt och lågt, verksamheter blandas med bostäder och arkitektoniska detaljer återanvänds. Han visar på möjligheter att bygga in attraktiva mötesplatser i den småskaliga staden, där även trafik och bilar blir hanterbara. Vi vill prisa Kjell Forshed för sitt livslånga arbete med att värna, förvalta och utveckla småstaden och dess kvaliteter.

För kontaktuppgifter till vinnarna, information eller frågor kring mediebevakning, kontakta kansliets pressansvarige Johan Lindberg på telefonnummer 0723 70 84 56.

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kommentarer (1)

    I Stockholm kan den s.k. Giraffkranen som står tillfälligt på Beckholmen bevaras och placeras i den levande kulturhistoriskt värdefulla Blasieholmshamnen - om vi lyckas förhindra det överdimensionerade Nobel Center-projektet. Kranräls finns delvis kvar.
    https://www.youtube.com/watch?v=UZ83twzuFw0

    - Bo Lagerqvist - 2016-09-30 14:03 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera