Skip to main content

Lindbergs prästgård placerad på Gula listan

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 12:36 CEST

Lindbergs prästgård, oktober 2017.

Lindbergs prästgård från 1844 anses vara Hallands bäst bevarade prästgård och är i kommunens bebyggelseinventering klassad som särskilt värdefull. Prästgården är dessutom dokumenterad i Nordiska museets inventering och därmed av riksintresse ur kulturhistorisk synvinkel. Nu har församlingens ledning bestämt att gården ska rivas och förslaget har klubbats igenom av kyrkofullmäktige.

Huset har fått fuktskador som församlingen hävdar gör det obrukbart och man vill därför riva det och sälja marken till en exploatör som i sin tur vill uppföra ett flerfamiljshus med 19 lägenheter på den 11 000 kvadratmeter stora tomten. Pengarna behövs bland annat till renoveringen av den intilliggande Lindbergs kyrka, säger församlingen.

Och ett beslut kan komma att gå fort, då prästgården ligger utanför detaljplanelagt område och inget rivningslov formellt sett krävs. Från Kulturmiljö Halland är man kritisk såväl till rivningsplanerna som till det faktum att man aldrig blivit konsulterade i frågan.

– Det är ovanligt att kyrkan själv vill riva ett sådant värdefullt hus. Det är mycket olyckligt, säger bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund på Kulturmiljö Halland i en artikel i Hallands Nyheter den 13 oktober.

Att huset har drabbats av fuktskador råder ingen tvivel om. I kyrkans egen rapport står att fastigheten var en väl fungerande bostad fram till 2008 då kök och badrum byggdes om. Att dessa skador skulle vara så omfattande och svåra att åtgärda som församlingen hävdar råder det dock delade meningar om.

– Det finns inget skäl att riva huset eftersom det inte är något fel på det. Det är extrem värdeförstörelse och en skandal ur kulturell synvinkel, säger restaureringsarkitekt Per Arne Ivarsson med lång erfarenhet av renovering av liknande byggnader.

Från Svenska byggnadsvårdsföreningen delar vi Kulturmiljö Hallands åsikt att en rivning av prästgården vore djupt olycklig. Kyrkan och prästgården utgör båda ovärderliga komponenter som unika bärare av berättelsen om kyrkbyns och församlingens historia. Genom att i samverkan med kunniga restaureringsarkitekter och bebyggelseantikvarier låta åtgärda skadorna på fastigheten och istället låta exploateringen komplettera den bevarade prästgården är vi övertygade om att man skulle kunna skapa en än mer värdefull miljö, både kulturhistoriskt och ekonomiskt. Aktuell forskning visar att närhet till skyddade kulturhistoriska miljöer ökar fastighetsvärdet väsentligt. Vi har därför idag, den 18 oktober 2017, som en vädjan till Lindberga församling att tänka om, placerat Lindbergs prästgård på Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula lista över hotade svenska kulturmiljöer.

Peter Sörensen
Redaktör Gula listan
Svenska byggnadsvårdsföreingen


- Läs mer om Gula listan här.

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy