Skip to main content

Svenska byggnadsvårdsföreningen svarar på Boverkets rapport om miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö"

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2015 13:10 CEST

I veckan lämnade Svenska byggnadsvårdsföreningen in sitt remissvar på Boverkets rapport om miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. I yttrandet betonas bland annat vikten av att livscykelperspektivet i vid mening blir en självklar utgångspunkt för allt byggande.

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till strategi för att det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska uppnås. Byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett svar på rapporten där de bland annat utvecklar vikten av en helhetssyn på stadsutvecklingen. Föreningen föreslår att djupare inventeringar av kulturhistoriska värden genomförs, med syftet att bättre kunna motsvara medborgarnas värderingar. I yttrandet framförs även att kommunerna i högre grad än hittills bör förmås ta fram kommunala kulturmiljöprogram och att åtminstone större kommuner alltid bör ha en stadsarkitekt och en byggnadsantikvarie som stöd i stadsmiljö- och kulturarvsfrågor.

I remissvaret betonas också vikten av att livscykelperspektivet i vid mening blir en självklar utgångspunkt för allt byggande – ett perspektiv som inbegriper hela processen, även den energi som går till spillo vid rivning av befintlig bebyggelse för att möjliggöra nybyggnation.

Hela yttrandet går att läsa här.

För mer information eller frågor om remissvaret, kontakta Kristina Berglund på kristina.berglund@byggnadsvard.se.

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.