Skip to main content

TEMADAG: Hur hållbart är hållbart?

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2017 15:38 CEST

Det råder bygghysteri i Sverige. Nytt ska byggas fort och bra. Svenska byggnadsvårdsföreningen menar att det finns mycket att lära av äldre byggnadsskick och stadsbyggnad. Husen byggdes av beprövade material som går att underhålla, med en kvalitet i hantverket och en estetik som vi bara kan beundra – från den enskilda byggnaden till hela stadsplanen. I en tid när teknik- och materialval ibland springer långt före dokumenterat och beprövat byggnadsskick ställer vi oss frågan - Hur hållbart är hållbart?

Välkommen på seminarium tisdag 25 april i Saluhallen i Uppsala! Moderator: Bengt Adolfi, Byggmästare, styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen.

I N F O R M A T I O N

När: Tisdag 25 april, kl 11.30-17:00

Var: Hyllan i Saluhallen, Uppsala (S:t Eriks torg)

Pris: 950 kr (700 kr medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen)

Anmälan: Görs på byggnadsvard.se

P R O G R A M

11.30–12.15 Registrering & lunch i Saluhallen på Hyllan (ingår i avgiften)

Goda exempel på hållbara, historiska byggnader i Uppsala. 
Byggnadsantikvarie Anders Franzén, Byggnadsvård AB presenterar intressanta exempel.

Har utbyte av kemikalier i vanliga produkter betydelse för humanupptag? 
Professor Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad Universitet.

Principer för att skapa en god stadsmiljö. 
Meerci™, metod för värdering av stadsmiljöer & användning i stadsbyggnad. 
Arkitekt SAR/MSA, vice ordf. Byggnadsvårdsföreningen Kristina Berglund presenterar Principerna och Arkitekt SAR/MSA Tekn. dr Lena Steffner presenterar Värderingsmetoden.

Återanvändning av äldre byggnader skapar mervärden för stadsmiljön, genom arkitektur och rätt verksamhet i samverkan.
Per Nelander, Statens Fastighetsverk.

14.40 Kaffe och nyttig kaka

15.00 Vad kan det moderna byggandet lära av husen byggda före 1958?
Lars-Gunnar Sjö, Uppsalahem och Lars Svensson, Sh-bygg berättar hur de använder erfarenheter från förr när de bygger nytt.

Kulturhistoriska värden, ekonomiska intressen och miljöarbete - hur kan miljömärkning förhindra Greenwash och rovdrift på kulturarvet?
Samtal mellan Stephan Fickler, verksamhetsledare Byggnadsvårdsföreningen och Bengt Wånggren, SGBC.

”Den goda byggnaden” – finns den? Ett samtal mellan byggherren, entreprenören och arkitekten.
Byggherre: Lars-Gunnar Sjö, Uppsalahem. Entreprenör: Lars Svensson, Sh-bygg. Arkitekt: Åsa Flarup, A-sidan och byggnadsantikvarie Martin Åhrén.

16.30 Kunskapspanelen diskuterar och svarar på dina frågor.

17.00 Seminariet avslutas.

Varmt välkommen! 

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy