Media no image

Vi har bestämt oss! Betongen ska bli klimatneutral

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 13:00 CET

Sverige står inför två stora utmaningar. Vi ska bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder, och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045.

Nästan överallt i våra samhällen har materialet betong gjort samhällsbyggandet möjligt. Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen.

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför startar vi tillsammans med regeringens tillsatte samordnare för Fossilfritt Sverige nu på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral. Detta lanseras idag tillsammans med en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige på http://mobil.unt.se/asikt/debatt/gor-betongen-klimatneutral-4872542.aspx

Initiativtagare Betonginitiativet

Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong
Tfn: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Marcus Svensson, VD, ByggVesta Development
Tfn: 070-572 87 04
E-post: marcus.svensson@byggvesta.se

Magnus Ohlsson, VD, Cementa
Tfn: 0708-83 59 32
E-post: magnus.ohlsson@cementa.se

Betonginitiativet är ett samarbete mellan bygg- och fastighetsbolag, betong- och cementtillverkare, myndigheter, akademi och kommuner som syftar till att göra betongen klimatneutral. Alla branschaktörer som ställer upp på att arbeta mot visionen att all svensk betong är klimatneutral år 2045 är välkomna att ansluta sig. Mer info på www.betonginitiativet.se  

ByggVesta utvecklar, bygger, äger och förvaltar hyresfastigheter för långsiktigt hållbart och prisvärt boende i attraktiva lägen. Vårt arbetssätt, våra metoder och lösningar kännetecknas av ständig utveckling, och våra fastigheter av ett bestående mervärde i såväl ägande, förvaltning som boende. Tack vare att vi tänkt om kan vi idag erbjuda våra hyresgäster både hög kvalitet och miljöprofil till en vettig hyra.

Läs vidare »
Hvzuzqcvkvib6chwkrwb

ByggVesta och Alma Property Partners utvecklar fastigheter i Upplands Väsby

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:00 CET

ByggVesta och Alma Property Partners har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet i Upplands Väsby. Tillsammans ska bolagen utveckla området kring Optimusfabriken med stadsmässig och varierad bebyggelse. Den kommande stadsdelen ligger i direkt anslutning till Väsby Entré och kommer rymma upp till 1000 nya bostäder, ca 1000 arbetsplatser och ett varierat serviceutbud.

Bszynzzcmnkz9loprxzr

Åtgärder för Järvafältet kan ge samhällsvinster på 80 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 11:11 CET

​Klyftorna på bostadsmarknaden ökar med stora kostnader för samhället som följd. Rätt åtgärder i utsatta områden ger stora samhällsvinster, både socialt och ekonomiskt. Nationalekonomen Stefan Fölster tar i sin nya rapport ”Den inkluderande staden” området kring Järvafältet som exempel, där rätt åtgärder kan ge samhällsvinster på 80 miljarder kronor eller mer.

Gdrplwpsdfgja9fonqz4

Campus Flemingsberg får fler studentbostäder

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:34 CEST

​ByggVesta har tecknat avtal med Stiftelsen Clara inom Stockholm läns landsting om förvärv av mark på Campus Flemingsberg, för att bygga ytterligare cirka 400 student- och forskarlägenheter och med ambitionen bidra till att fortsätta skapa ett av Sveriges främsta campus.

Xgazwdi2jdj8qr3woqfj

Startskott för Fokus Skärholmen med 78 nya hyresrätter i Bredäng centrum

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:40 CEST

Den 13 juni tas första spadtaget för ByggVestas första projekt inom Fokus Skärholmen, 78 nya hyresrätter vid Bredängs Allé. Totalt ska över 4000 nya bostäder byggas inom Fokus Skärholmen.

By8ajunutdlr0eavvuu8

Pressinbjudan: Möt de första unga hyresgästerna på Sorgenfri

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 11:46 CEST

Nu är det äntligen dags för inflyttning i Ungbo12-huset, resultatet av Malmö stads tävling om bostäder för unga. De 22 ungdomarna som flyttar in i huset blir de första hyresgästerna i området när Sorgenfri omvandlas från gammalt industriområde till småskalig kvartersstad.

Z2woe8uzpupzxjbcf4ee

Första spadtaget för stor satsning på hållbara studentbostäder i Ektorp

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 09:12 CEST

Den 5 april tar ByggVesta första spadtaget för 207 nya student- och ungdomsbostäder i Ektorp, Nacka. Här förvandlas ett bullerutsatt område till attraktiva och hållbara bostäder. När projektet står klart kommer ByggVesta erbjuda över 1300 student- och ungdomslägenheter.

Media no image

ByggVesta blir ankarbyggherre i Barkarbystaden III

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 10:32 CET

Järfälla kommun utser ByggVesta till en av tre ankarbyggherrar i tredje etappen av utbyggnaden av Barkarbystaden – troligen Sveriges största enskilda detaljplan med byggrätter motsvarande 4000-5000 lägenheter.

ByggVesta tecknar samtidigt en markreservation för 100 lägenheter.

– Vi är oerhört stolta och ser fram emot att tillsammans med Järfälla kommun och övriga byggherrar fortsätta driva utvecklingen i Barkarbystaden mot en hållbar stadsdel som är värd att visa upp för hela omvärlden och som ger förutsättningar för en god livsmiljö för många människor, säger Catherina Fored, chef för stadsutveckling på ByggVesta.

– ByggVesta är en samarbetspart som bidragit till attraktiva boendemiljöer och resurseffektivt byggande i den första etappen av Barkarbystaden och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet kring frågor om genomförande, ekonomisk bärkraft och hållbar stadsutveckling framöver, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun.

Beslut om tidig markanvisning med ankarbyggbolag fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndag den 30 januari. I Barkarbystaden III tecknas avtal med ByggVesta, Einar Mattson och Järntorget.

För mer information:

Catherina Fored
Chef stadsutveckling/markförsörjning, ByggVesta
catherina.fored@byggvesta.se
070- 287 71 73

Om ankarbyggherrens roll

Ankarbyggherrarna ska säkerställa detaljplanens genomförbarhet ur byggherreperspektiv. Tillsammans med kommunen ska ankarbyggherrarna skapa en detaljplan med de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar exploatering i miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, som samtidigt håller hög arkitektonisk kvalitet.

Om Barkarbystaden etapp III

Barkarbystadens utbyggnad ska fortsätta med 38 nya kvarter med bostäder i flerbostadshus och småhus, samt bland annat skolor, förskolor, kulturbyggnader, parker och torg. Detaljplanen för Barkarbystaden III innehåller byggrätter motsvarande 4000-5000 lägenheter och är troligen den största enskilda detaljplanen i Sverige.

Om ByggVesta

ByggVesta bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i. ByggVesta har redan i första utbyggnadsetappen i Barkarbystaden byggt 199 hyresrätter med grön profil där de första hyresgästerna flyttade in sommaren 2014. 

ByggVesta utvecklar, bygger, äger och förvaltar hyresfastigheter för långsiktigt hållbart och prisvärt boende i attraktiva lägen. Vårt arbetssätt, våra metoder och lösningar kännetecknas av ständig utveckling, och våra fastigheter av ett bestående mervärde i såväl ägande, förvaltning som boende. Tack vare att vi tänkt om kan vi idag erbjuda våra hyresgäster både hög kvalitet och miljöprofil till en vettig hyra.

Järfälla kommun utser ByggVesta till en av tre ankarbyggherrar i tredje etappen av utbyggnaden av Barkarbystaden – troligen Sveriges största enskilda detaljplan med byggrätter motsvarande 4000-5000 lägenheter. ByggVesta tecknar samtidigt en markreservation för 100 lägenheter.

Läs vidare »
Media no image

Unik affärsmodell förenklar hyresgästernas vardag

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 10:00 CET

ByggVesta och Sodexo har startat ett samarbete som utöver konventionella underhålls- och driftstjänster också omfattar hushållsnära tjänster. Genom en affärsmodell som är unik för marknaden får hyresgästerna tillgång till ett brett utbud av servicetjänster, så som till exempel städning, leverans av matkassar och läxläsning.

Samarbetet mellan bolagen syftar till att skapa ett attraktivt och framåtblickande boende med ökad tillgång till olika servicetjänster. Genom en digital portal får hyresgäster som bor i någon av de fastigheter som förvaltas av ByggVesta Fastighetsförvaltning, tillgång till ett flertal hushållsnära tjänster och omkring 50 andra servicetjänster. Med hjälp av en länk och ett lösenord bokar hyresgästen enkelt enstaka eller återkommande tjänster till förhandlade och konkurrenskraftiga priser.

– Vi ser med stor tillförsikt fram emot samarbetet med Sodexo. Genom en för marknaden ny affärsmodell skapar vi ökad tillgänglighet för våra hyresgäster, kvalitetsfokus och kostnadseffektivitet. Nu kommer vi att kunna erbjuda ett mer komplett boende för en medveten vardag, helt i linje med våra ambitioner att driva utvecklingen för hyresrätter och konceptboenden, säger Marit Appelgren, VD på ByggVesta Fastighetsförvaltning AB.

De konventionella underhålls- och driftstjänsterna av fastigheterna kommer att utföras av Sodexos egen personal. De hushållsnära tjänsterna kommer i vissa fall att utföras av kvalitetssäkrade underleverantörer till Sodexo.

– Vi delar samma vision om att bidra till människors livskvalitet. Vårt långsiktiga hållbarhetsabete och våra värderingar bidrog till att ByggVesta vände sig till oss. Med vårt gemensamma fokus på livskvalitet kommer vi att utveckla och bidra till varandras affärer, säger Mats Enbuske, Direktör Corporate Services, Sodexo.


För mer information

Marit Appelgren
VD ByggVesta Fastighetsförvaltning AB
Telefon: +46 8-551 099 43
E-post: marit.appelgren@byggvesta.se

Eva Kristensson
Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com


Om ByggVesta

ByggVesta bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i. 

Om Sodexo

Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personal and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar, hushållsnära tjänster daghem och conciergetjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 425 000 medarbetare över hela världen.

Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI Index. 

ByggVesta bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i. 

ByggVesta och Sodexo har startat ett samarbete som utöver konventionella underhålls- och driftstjänster också omfattar hushållsnära tjänster. Genom en affärsmodell som är unik för marknaden får hyresgästerna tillgång till ett brett utbud av servicetjänster, så som till exempel städning, leverans av matkassar och läxläsning.

Läs vidare »
Media no image

​Bansvik Holding konsoliderar ByggVesta

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 16:30 CET

Bansvik Holding AB, huvudägare i ByggVesta, har löst in Nordfeldt Invest AB:s minoritetspost i ByggVesta. Nordfeldts ägare Gunnar Nordfeldt som var ByggVestas VD 1995-2012 lämnar i samband med inlösen också sin plats i ByggVestas styrelse.

"Gunnar och jag har haft ett framgångsrikt, spännande och mycket roligt samarbete under drygt 20 år och sett bolaget utvecklas från ett lokalt fastighetsbolag i Linköping till att bli en ledande utvecklare av hyresrätter i Sveriges 6 största storstadsregioner," säger Bansviks ägare Lars Jonsson. "Gunnar kan nu med vårt goda minne på egen hand realisera sin dröm att skapa ett mindre men helägt familjebolag," avslutar Lars Jonsson.

Bansvik ingår i Stellar Holdings-koncernen med säte i Seattle, och ägs av svensk-amerikanska familjen Jonsson.

Om ByggVesta

ByggVesta utvecklar och förvaltar en växande portfölj av hyresfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västerås.

Tillsammans med AFA Fastigheter äger ByggVesta fastighetsbolaget Grön Bostad med ett bestånd på ca 3.000 nyproducerade hyreslägenheter som utvecklats av ByggVesta. 

2018 beräknas Grön Bostads portfölj uppgå till ca 4.000 lägenheter med ett marknadsvärde på ca 7 Mdr.

För ytterligare information kontakta:

Lars Jonsson

Email: lars@stellar.com

Telefon: +46 70510 55 88 alt. ‪+1 206 979 9379

Alt.

Rolf Eriksson, VD ByggVesta

Email: rolf.eriksson@byggvesta.se

Telefon: +46 708-52 63 80

ByggVesta utvecklar, bygger, äger och förvaltar hyresfastigheter för långsiktigt hållbart och prisvärt boende i attraktiva lägen. Vårt arbetssätt, våra metoder och lösningar kännetecknas av ständig utveckling, och våra fastigheter av ett bestående mervärde i såväl ägande, förvaltning som boende. Tack vare att vi tänkt om kan vi idag erbjuda våra hyresgäster både hög kvalitet och miljöprofil till en vettig hyra. www.byggvesta.se

Bansvik Holding AB, huvudägare i ByggVesta, har löst in Nordfeldt Invest AB:s minoritetspost i ByggVesta. Nordfeldts ägare Gunnar Nordfeldt som var ByggVestas VD 1995-2012 lämnar i samband med inlösen också sin plats i ByggVestas styrelse.

Läs vidare »

Om ByggVesta

ByggVesta bygger och utvecklar fastigheter som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle

ByggVesta bygger och utvecklar fastigheter som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i.

Adress

  • ByggVesta
  • Lindhagensgatan 74
  • 112 18 Stockholm
  • Sverige