Skip to main content

Med ett helhetsgrepp ökar säkerheten på höjd

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2018 07:30 CEST

Det finns alltid en bästa lösning. C2 Vertical Safety demonstrerar fallskydd för arbeten på höjd och förevisar räddningsscenario i trånga utrymmen i industrimiljö. Monter A24:38 SKYDD Stockholmsmässan 23-25/10. Foto: Johannes Rosseu/Tor Johnsson.

Mycket har förändrats och förbättrats när det gäller säkerhet på höjd. Men det finns mer att göra. Ett sätt att effektivt öka säkerheten är att ta ett helhetsgrepp. Hur det kan gå till presenteras i C2 Vertical Safetys monter på säkerhetsmässan SKYDD.

- Vi erbjuder helhetslösningar för den som arbetar i den vertikala världen. Med mer än 20 års erfarenhet av att utrusta och utbilda våra kunder, som på olika sätt vistas på höjd, har vi kompetens att göra arbetet på höjd säkrare. Vår roll är att hitta den bästa lösningen, säger Martin Malmberg, marknadschef på C2 Vertical Safety.

När säkerhetsmässan SKYDD slår upp sina dörrar på Stockholmsmässan 23-25 oktober finns C2 Vertical Safety på plats för att diskutera lösningar och visa metoder som ökar säkerheten. I den egna montern demonstreras aktuella helhetslösningar för fallskydd och som en del i mässans program förevisar man ett räddningsscenario i trånga utrymmen i industrimiljö.

- Säkerhet på höjd börjar vid skrivbordet. För att ta ett helhetsgrepp kring säkerheten behöver man tidigt involvera moment som är avgörande för säkerheten. Det handlar bland annat om planering av arbetet, metodval, val av utrustning, utbildning och träning för medarbetare och experter som ska utföra uppdraget, räddningsplan och uppföljning/utvärdering av arbetet, säger Martin Malmberg.

Arbetsmodellen som C2 Vertical Safety utvecklat för att öka säkerheten på höjd är C2 360. Modellen omfattar sex olika områden - konsultation, fallskyddsutrustning, fallskyddsutbildning, fallskyddssystem, reparbete och periodisk kontroll.

- Det finns alltid en bästa lösning. För att hitta den krävs engagemang, kunskap och erfarenhet. C2 360 är grunden i vårt säkerhetstänk. Det är basen i vårt utbildningsprogram, när vi utför reparbeten på höjd och i konsultationer vi levererar, säger Martin Malmberg, marknadschef på C2 Vertical Safety.

På säkerhetsmässan SKYDD demonstrerar C2 Vertical Safety fallskydd för arbeten på höjd och förevisar räddningsscenario i trånga utrymmen i industrimiljö. Monter A24:38 SKYDD Stockholmsmässan 23-25 oktober.

C2 Vertical Safety erbjuder utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög höjd i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 Vertical Safety erbjuder även fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety är även distributör i Sverige för världsledande varumärken som Petzl, Beal, La Sportiva, Inova och Bollé Safety. C2 står för Climbing Competence.