Skip to main content

Dansk sjukvård väljer Cambio COSMIC

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 09:00 CET

Region Syddanmark, en av Danmarks fem regioner, har beslutat att införa Cambio COSMIC på samtliga sjukhus i regionen. Regionen investerar ca 220 miljoner SEK i projektet.

Breddinförandet av Cambio COSMIC påbörjas under 2010 och beräknas vara avslutad 2013. Totalt kommer 22 000 läkare, sjuksköterskor och administrativ vårdpersonal arbeta med Cambio COSMIC.

Region Syddanmark har redan idag goda erfarenheter av IT systemet Cambio COSMIC. Vid Odense Universitetshospital och Sygehus Sønderjylland använder redan idag 12 000 medarbetare Cambio COSMIC i den dagliga verksamheten. 

Beslutet att breddinföra Cambio COSMIC i regionen och komplettera med ytterligare funktionalitet innebär att regionen tar ett stort steg framåt mot att förverkliga visionen om ett enhetligt system med en gemensam patientjournal som täcker hela regionen.

”Det är viktigt att våra IT-system kan prata med varandra och att sjukhusen kan dela patientinformation oavsett var patienten bor. Det är också viktigt för våra medborgare att ha tillgång till en bra och sammanhängande vård, säger Carl Holst, ordförande för regionrådets fulllmäktige.”

Chef för IT-avdelningen, Nils Lau Frederiksen tillägger: ”Cambio COSMIC kommer att knyta regionen närmare och säkra en enhetlig och patientorienterad sjukvård. Genom integrationer kommer kommunikationen mellan ett flertal kliniska system att upprättas och därmed bidra till en förbättrad effektivitet och samverkan mellan vårdgivare. Genom att införa en gemensam patientjournal skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ sjukvård i regionen.”

För Cambio Healthcare Systems utgör samarbetet med Region Syddanmark en viktig milstolpe i den danska sjukvården.

”Att Region Syddanmark väljer att breddinföra Cambio COSMIC är naturligtvis mycket glädjande. Vi har sedan ett antal år tillbaka mycket positiva erfarenheter från den danska sjukvården.  Samarbetet mellan Region Syddanmark och Cambio inleddes redan 2004, då dåvarande länet Fyns Amt beslöt att införa Cambio COSMIC på bl a Odense Universitetssjukhus. Genom långsiktighet och en tydlig målbild går Region Syddanmark från klarhet till klarhet i sin strävan att erbjuda ännu bättre vård till invånarna genom ett enhetligt IT-system som säkerställer effektiva och trygga vårdprocesser i hela regionen. En annan viktig aspekt värd att beakta är att Region Syddanmark nu blir Cambios allra största kund, vilket visar att Cambios internationella satsning fortsätter att vara framgångsrik, kommenterar Tomas Mora Morrison, VD på Cambio Healthcare Systems.”

Införandet av Cambio COSMIC sker i ett antal delmoment. Under det första delmomentet 2010-2011 införs Cambio COSMIC på Sydvestjysk Sygehus för 3 000 användare och sedan följer Odense Universitetshospital med en utökning av 2 000 användare. Samtidigt utökar Sygehus Sønderjylland sin befintliga Cambio COSMIC-licens med 2 500 användare. Psykiatrin i södra Danmark får Cambio COSMIC under år 2012-2013 vilket omfattar 2 500 användare. Sygehus Bält blir det sista sjukhuset i Region Syddanmark att införa Cambio COSMIC i verksamheten.

För mer information kontakta:
Rasmus Svensson, Country Manager Denmark & Director New Sales,
Cambio Healthcare Systems
Tel: +46 8 691 4982
e-post: rasmus.svensson@cambio.se

Johan Thorwid, Senior Vice President Sales & Product Manager,
Cambio Healthcare Systems
Tel: +46 8 691 4915
e-post: johan.thorwid@cambio.se

 

Cambio Healthcare Systems är Skandinaviens ledande leverantör av vårdadministrativa system. Företaget har kontor i Linköping, Stockholm och Reading. Cambios systemkoncept Cambio COSMIC stödjer- med patienten i fokus- både kliniskt arbete (vårddokumentation, läkemedel, remiss & svar mm) och patientadministration i större regioner och mindre vårdorganisationer.

Totalt uppgår antalet sålda licenser till cirka 80 000 och dagligen använder närmare 50 000 läkare, sjuksköterskor och administratörer Cambio COSMIC vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter runt om i Europa
.

www.cambio.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy