Skip to main content

Engelsk vård väljer svenskt ehälsa-system - Cambio Healthcare Systems vinner stort kontrakt i England

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:02 CEST

Regionen Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust (WWL) i norra England och Cambio Healthcare Systems har inlett ett partnersamarbete som innebär att företagets produkt Cambio COSMIC ska införas i WWL, med bland annat funktioner för patientadministration, journal, akutsjukvård och läkemedelshantering.

Omkring 3 000 läkare och sköterskor, apotekare, administratörer och IT-personal kommer dagligen att använda Cambio COSMIC på regionens fyra olika sjukhus.

”Vår strategi är att använda oss av innovativ teknik för att utveckla sjukvårdstjänster av högsta kvalitet för våra patienter”, säger Keith Griffiths, Ekonomi- och IT-chef på WWL. ”Cambio COSMIC uppfyller alla kriterier i den här strategin. Plattformen är väl utvecklad, beprövad och ger oss alla de nödvändiga funktioner som vår vårdverksamhet kräver. Systemet är flexibelt och ligger helt i linje med vår målsättning att implementera smarta applikationer för exempelvis e-recept, som avsevärt förbättrar vår patientvård. WWL:s vision är att integrera uppgifterna i patientjournalerna i öppen- och primärvården och i största möjliga utsträckning låta patienterna ta del av sin vård och den information de får ta emot.”

För vårdpersonalen och patienterna innebär införandet av Cambio COSMIC en rad fördelar:

  • En integrerad journal som stödjer patientflödet från remittering till utskrivning. Detta innebär snabbare och säkrare diagnos och behandling eftersom viktig information tillgängliggörs för sjukvårdspersonalen.
  • Systemet förbättrar patientens information och valmöjligheter  genom mer flexibel styrning av besök genom framtida funktioner för onlinebokning och självbetjäningsterminaler.
  • Minskad tidsåtgång för utskrivning av receptbelagda mediciner tack vare elektronisk överföring från avdelning/klinik till apoteken. 
  • Minskad administration och dubbelarbete genom att all klinisk och administrativ information samlas i ett och samma system.
  • En enhetlig klinisk praxis och smidigare överföring mellan olika vårdenheter  som underlättar arbetet i multidisciplinära team.

Cambio grundades i Sverige år 1993 och har blivit en av de ledande leverantörerna av sjukvårdslösningar i Europa. I Storbritannien har Cambio COSMIC installerats på 25 privata sjukhus och bland kunderna återfinns Ramsay Healthcare UK.    

”Vi är naturligtvis mycket glada att WWL väljer Cambio COSMIC. Inom branschen är WWL känt för att ligga i framkant med en holistisk och effektiv syn på vården”, säger Andrew Meiner, Managing Director på Cambio Healthcare Systems i Storbritannien. ”Allmänheten i Storbritannien förväntar sig alltmer av sjukvårdssystemet NHS, trots att anslagen har minskats. Det är en svår situation. Cambio COSMIC erbjuder en integrerad helhetslösning som låter sjukvårdspersonalen ägna mer tid åt patienterna och mindre tid åt IT- och administrationsfrågor.”

Om Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust
Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust är den NHS organisation som betjänar invånarna i Wigan och Leigh. Wrightington Hospital är ett viktigt nationellt ortopediskt centrum med specialisering på höftledsplastik, kirurgi i de övre och nedre extremiteterna och höft-revisionskirurgi. Man behandlar patienter från hela Storbritannien.  WWL är innovativt och arbetar för framtiden. Målsättningen är att erbjuda bästa möjliga sjukvård för sina invånare i regionen. WWL omsätter mer än 220 miljoner engelska pund och vid 2009 års utvärdering av sjukvårdsinsatserna fick WWL genomgående positiva omdömen samt högt betyg både när det gällde effektiv användning av resurser och kvaliteten på tjänsterna.

Om Cambio COSMIC
Cambio COSMIC är ehälsa-systemet som erbjuder hjälp vid resursplanering, den dagliga administrationen, kliniskt vårdstöd (inklusive elektroniska patientjournaler, läkemedelshantering och remiss- och svarslösningar) samt statistik och verksamhetsanalyser. Cambio COSMIC kan införas på modulbasis och integreras med befintliga och framtida system.

Om Cambio Healthcare Systems
Cambio Healthcare Systems är Skandinaviens ledande leverantör av vård-administrativa system.Företaget grundades 1993 och har kontor i Linköping, Stockholm, Reading (UK) Colombo (Sri Lanka).

Cambios systemkoncept Cambio COSMIC stödjer – med patienten i fokus – både kliniskt arbete (vårddokumentation, läkemedel, remiss och svar mm) och patientadministration i större regioner och mindre vårdorganisationer.

Totalt uppgår antalet sålda licenser till 85 000. Läkare, sjuksköterskor och administratörer använder Cambio COSMIC dagligen vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter runt om i Europa.

För mer information kontakta:
Johan Thorwid, Senior Vice President Sales & Product Manager,
Cambio Healthcare Systems
Tel: +46 8 691 4915
e-post: johan.thorwid@cambio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.