Skip to main content

Kliniskt beslutsstöd förhindrar stroke

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2013 10:35 CEST

Kliniskt beslutsstöd från Cambio Healthcare Systems kan bidra till att förhindra omkring 150 fall av stroke i Östergötland per år. Dessa beräkningar görs inom ramen för ett projekt för utveckling av förebyggande strokevård i Landstinget i Östergötland. Projektet är ett samarbete mellan Cambio Healthcare Systems och kardiologer vid Linköpings Universitetssjukhus och baseras på aktuella riktlinjer för behandling av förmaksflimmer från European Society of Cardiology.

Med hjälp av redan tillgänglig information om patienter, deras sjukdomshistoria, riskfaktorer för stroke och aktuella behandlingsriktlinjer beräknar Cambios vårdsystem Cambio COSMIC hur stor risk en patient löper att drabbas av stroke och notifierar automatiskt läkaren när aktuell behandlingen avviker från gällande riktlinjer.

Förmaksflimmer är den vanligaste störningen av hjärtrytm. Det drabbar i genomsnitt cirka 2,8 procent av befolkningen och risken ökar markant med stigande ålder. Patienter med förmaksflimmer har också en ökad risk för stroke och en stroke som orsakas av förmaksflimmer är både allvarligare och mer svårbedömd än en stroke som orsakas av andra orsaker.

”Med det här kliniska beslutsstödet från Cambio kan vi enkelt och effektivt kontrollera att all behandling av riskpatienter sker enligt de senaste riktlinjerna på regional nivå”, säger Martin Magnusson, chefläkare vid Landstinget i Östergötland. ”Med hjälp av produktionsdata i Cambio COSMIC kan vi även bedöma hur många fall av stroke vi kan förebygga med en optimal behandling. Vår plan är att efter sommaren testa det kliniska beslutsstödet i den dagliga verksamheten vid två av landstingets kliniker.”

Magnus Janzon, verksamhetschef på Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping, fortsätter: ”Vi hoppas att beslutsstödet leder en högre grad av följsamhet med våra riktlinjer för strokeprofylax för patienter med förmaksflimmer.”

Cambios lösning för kliniskt beslutsstöd är byggt på internationella standarder inom medicinsk informatik och är oberoende av lokala språk och terminologier. ”Vår målsättning är skapa möjligheter för verksamheterna att själva simulera och verifiera regler som kan delas av kliniker med olika IT-system och i olika länder” säger Johan Thorwid, Produktchef på Cambio Healthcare Systems.

För ytterligare information kontakta;
Johan Thorwid, Chief Product Officer, Cambio Healthcare Systems
Tel: +46 8 691 4915
e-post: johan.thorwid@cambio.se

Om Cambio Healthcare Systems
Cambio Healthcare Systems utvecklar och levererar IT-system till landsting, regioner samt privata hälso- och sjukvårdsorganisationer i Sverige, Danmark och Storbritannien. Företaget grundades 1993 och har sedan dess drivit utvecklingen av e-hälsa på den nordiska marknaden och är idag en etablerad marknadsledande. Sjukvårdssystemet Cambio COSMIC har idag mer än 95 000 användare.

Tomas Mora-Morrison är VD för företaget som firar 20-årsjubileum i år, har över 300 anställda och kontor i Linköping, Stockholm, Reading UK, Århus och Colombo Sri Lanka. Våren 2012 blev riskkapitalbolaget Valedo delägare i Cambio Healthcare Systems. Före detta statsministern och partiledaren Göran Persson, arbetar med Valedo och har valts till styrelseordförande i Cambio Healthcare Systems. www.cambio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.