Nytt nummer av A&N: Dubbel utsatthet – om våldsutsatta missbrukande kvinnor

Pressmeddelande  •  2012-04-04 10:30 CEST

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har små möjligheter att få akut skydd. Det finns få ställen som tar emot påverkade kvinnor och ofta villkorar samhället hjälpen.

Det är ingen självklarhet att man får skydd mot våld om man samtidigt har missbruks- eller beroendeproblem. Det finns få ställen som tar emot påverkade kvinnor och ofta villkorar samhället hjälpen. ”Först måste du sluta med drogerna, sedan bearbeta våldet”. Läs Åsa Bolmstedts artiklar i senatse numret av tidskriften Alkohol & Narkotika på www.can.se. Förutom artiklar om våldsutsatta missbrukande kvinnor  innehåller det nya numret bland annat artiklarna

  • Allt fler hemlösa i Grekland
  • Narkotikahundar i Landskronas skolor
  • Colombia – En gång ”mula” alltid ”mula”

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.