Skip to main content

Informationskaos ger fel beslutsunderlag i svenskt näringsliv

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:35 CEST

Svenskarna lägger i genomsnitt mer än en hel arbetsdag i månaden på att leta information på arbetsplatsens nätverk. Många uppger samtidigt att de ofta ger upp utan att ha funnit vad de letar efter. Nära var tredje svensk fattar beslut utan rätt underlag minst en gång i veckan, Det visar årets Canonbarometer, en rikstäckande undersökning som genomförts av opinionsföretaget YouGov.

−  Resultatet i årets Canonbarometer är alarmerande av flera olika anledningar, säger Per Axelsson, kundstrateg på Canon. Det leder till ökade kostnader för företagen, produktionsbortfall och samtidigt ökar risken att fatta felaktiga beslut.

Årets Canonbarometer visar samtidigt att många arbetsplatser idag saknar en bra struktur för dokumenthantering, vilket begränsar snabb tillgång till informationen på nätverket. Var tredje arbetsplats saknar riktlinjer för både urskrifts-och dokumenthantering.


  • Tre av tio fattar beslut utan rätt underlag minst en gång i veckan, trots att all information finns sparad på nätverket.
  • En av tio fattar beslut utan rätt underlag varje arbetsdag.
  • 2,5 timmar i veckan, är genomsnittstiden vi lägger på att leta efter dokument.

− Lösningen ligger inte i att investera i mer hård- och mjukvara utan snarare i att ändra medarbetares förhållningssätt till dokumenthantering och öka förståelsen varför det är viktigt. Att använda de automatiska inställningar för utskrift och arkivering som finns i de flesta hård- och mjukvarulösningar är ett steg för att göra det enklare att göra rätt, avslutar Per Axelsson.

Canons mål är att företag ska lägga mindre tid på att leta efter information och istället lägga denna tid på det faktiska arbetet. De uppmuntrar företag att ta fram tydliga riktlinjer för dokumenthantering och använda programvaror och teknik för att hitta en bra struktur.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Axelsson, kundstrateg på Canon

Tel: 073 988 64 63


Mejl: per.axelsson@canon.se


Eva Albinsson, Kommunikationschef på Canon

Tel: 073 978 85 30

Mejl: eva.abinsson@canon.se


Om Canonbarometern 2013

Canonbarometern är en årlig rikstäckande undersökning om attityder och vanor kring dokumenthantering.  Årets undersökning genomfördes av marknadsundersökningsbolaget YouGov som intervjuat 1290 kvinnor och män som arbetar/studerar i åldrarna 18-64 år.  Undersökningen genomfördes med hjälp av CAWI-intervjuer under perioden 30 januari till 3 februari.  Urvalet är representativt för den svenska befolkningen i åldern 18-64 år.


Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar på den svenska marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker både genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående återförsäljare. Företaget marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska har 420 anställda och omsätter ca 1 700 miljoner kronor. Canon Svenska är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc som omsätter 280 miljarder och har 197 000 anställda – varav 16 000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2012 lämnades 3174 patent in. Canons filsosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna minska sin milöpåverkan genom rätt val av produkter.

Mer information om Canon finns på www.canon.se.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy