Skip to main content

Smartphones gör oss stressade på jobbet - Chefer och storstadsbor mest stressade

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 10:01 CEST

Nya digitala hjälpmedel underlättar vårt arbetsliv, men skapar också stress. Det visar årets Canonbarometer som Canon låtit göra bland tjänstemän i Sverige. Över 80 procent anser att digitala hjälpmedel som gör att man är tillgänglig överallt och jämt, underlättar arbetslivet.

Samtidigt menar nästan var femte tjänsteman att det också skapar stress, yngre i större utsträckning än äldre. Mest stressade av tillgängligheten är landets chefer. Bland dessa svarar nästan var fjärde att de blir stressade av att alltid kunna bli nådda även utanför ordinarie arbetstiden.

–  Dagens arbetsplats är mer flytande och vi arbetar betydligt mer mobilt med hjälp av olika hjälpmedel som smartphones, appar, laptops och skrivare. Årets undersökning visar att väldigt få vill vara utan den moderna tekniken samtidigt som vi nog behöver lära oss att förhålla oss till den på ett sätt som inte bidrar till onödig stress. säger Linn Kryss, marknadschef B2B på Canon.

Och hur mycket blir man då kontaktad utanför ordinarie arbetstid? Drygt var fjärde får varje dag telefonsamtal, e-post eller sms på kvällar och helger. Men skillnaden är stor mellan större städer och mindre orter. 62 procent av storstadsborna blir kontaktade varje dag eller flera gånger i veckan, mot 49 procent av de på mindre orter. Cheferna är också hårdare ansatta övriga; 73 procent uppger att de blir kontaktade utanför ordinarie arbetstid varje dag eller flera gånger i veckan, mot 50 procent av de som inte har en chefsbefattning.

I undersökningen ställdes också frågan hur man agerar om man blir kontaktad utanför det som man betraktar är ens arbetstid. Nästan 40 procent agerar alltid eller nästan alltid direkt.  Samtidigt svarar var femte att de aldrig eller oftast inte svarar när de blir kontaktade utanför ordinarie arbetstid.

Sammanfattning av undersökningen:

·  82 procent anser att möjligheten att bli nådd när som helst med hjälp av smartphones/surfplattor och liknande underlättar arbetslivet.

·  De yngre (25-34 åringarna) är betydligt mer stressade av situationen än de lite äldre tjänstemännen (50-64). Bland de äldre svarar 41 procent att de inte alls är stressade medan i princip hälften, 22 procent, bland de yngre svarar att de upplever att de inte är stressade.

·  Samtidigt är den yngre målgruppen de som är minst benägna att agera när de blir kontaktade utanför ordinarie arbetstid. 10 procent av dem uppger att de inte agerar på inkommande meddelanden på udda tidpunkter, mot 3 procent av övriga åldersgrupper.

·  Chefer är mer stressade än övriga, men de blir också kontaktade oftare utanför ordinarie arbetstid än övriga och känner sig mer manade att svara och agera på sådana situationer. 23 procent av cheferna är stressade av att alltid kunna bli nådda (14 procent bland icke-chefer), 43 procent av dem blir kontaktade varje dag utanför arbetstid (mot 22 procent bland övriga) och 52 procent av dem agerar på sådana meddelanden eller samtal utanför ordinarie arbetstid (34 procent bland övriga).

Om Canonbarometern 2014

Canonbarometern är en årlig rikstäckande undersökning om attityder och vanor kring dokumenthantering.  Årets undersökning genomfördes under mars månad av YouGov på uppdrag av Canon Svenska AB. Totalt intervjuades ett riksrepresentativt urval om 1028 personer i målgruppen tjänstemän.

För mer information, vänligen kontakta:

Linn Kryss, marknadschef B2B
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 10
E-post: linn.kryss@canon.se

Christoffer Wernberger, PR-kontakt Corporate & B2B Communications
Canon Svenska AB
Direkt: 073-978 85 28
E-post: christoffer.wernberger@canon.se

Om företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar på den svenska marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker både genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående återförsäljare. Företaget marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska har 400 anställda och omsätter ca 2 miljarder kronor. Canon Svenska är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc som omsätter 280 miljarder och har 197 000 anställda – varav 17 000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2013 lämnades 3825 patent in, vilket är flest bland alla japanska företag. Canons filsosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna minska sin miljöpåverkan genom rätt val av produkter.Mer information om Canon finns på www.canon.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.