Skip to main content

Unikt affärsutvecklingsprogram från Canon hjälper kunder att bygga lönsamhet inom digitalt tryck

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 11:21 CET

I samarbete med kunder, industriexperter och branschorganisationer har Canon tagit fram Essential Business Builder Program, som med säljverktyg, utbildningar och konsultverksamhet som ska hjälpa tryckerier att hitta nya vägar att växa och bli lönsamma genom digitaltryck. Efter ett framgångsrikt testprojekt i Norge kommer programmet under våren att rullas ut i Sverige och Europa.

Essential Business Builder Program är ett affärsutvecklingsverktyg som är framtaget för att möta en stor efterfrågan på den här typen av tjänster från den grafiska branschen i Europa. Programmet består av säljverktyg, utbildningar som fokuserar på både produkter, marknadsföring och affärsutveckling inom digitalt tryck samt konsulttjänster ute hos kund. Alla dessa delar är skapade för att ge en praktisk vägledning kring hur Canons kunder kan marknadsföra, sälja, och förbättra sina marginaler genom digitala produkter och tjänster, snarare än att enbart fokusera på utskriftsprocesserna.

- Den europeiska introduktionen av vår Essential Business Builder Program stärker vårt åtagande gentemot den professionellla grafiska sektorn och hjälper våra kunder med övergången till det digitala, säger Natasha Zarach, European Services Marketing Professional på Canon Europa. Det är en sak att kunna producera högkvalitativa variabeldatatjänster, men en helt annan sak att förstå hur man marknadsför dem och till vem. Eftersom vårt program ger saklig affärsrådgivning och oberoende analys, hyser vi stark tilltro till att det här är ett av de mest relevanta initiativen för hela branschen.

Programmet, skapades initialt i Storbritannien och har testats framgångsrikt i Norge, men kommer under våren att utökas till Canons kunder i Sverige, Tyskland, Italien och Frankrike. Resten av Europa kommer att få tillgång till programmet under andra halvan av 2007.

- I Storbritannien har Canon spelat en viktig roll när det gäller att hjälpa till att utveckla framgångsrika tryckeriföretag under de senaste tio åren, säger Sidney Bobb, styrelseordförande i BAPC - British Association for Print & Communication. Deras tekniker, tillsammans med kundinitiativ såsom Essential Business Builder Program, är väl ansedda och de demonstrerar ett konsekvent åtagande som kommer att hjälpa tryckerikunder nu och i framtiden.

Essential Business Builder Program kommer att lanseras i Sverige i april.
För ytterligare information kontakta någon av nedanstående personer:

Nelson Bostock Communication
John Davies
Email: john.davies@nelsonbostock.com
Tel: +44 207 792 7413

Nelson Bostock Communication
ZoeWeeden
Email: zoe.weeden@nelsonbostock.com;
Tel: +44 207 792 7417


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2023 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 248 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2005 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera