Skip to main content

Följ Capio Psykiatris kvalitetsresultat i realtid

Nyhet   •   Aug 14, 2017 11:07 CEST

Nu går det att följa delar av Capio Psykiatris mottagningars kvalitetsdata direkt på webben. De siffror som i nuläget redovisas är resultaten av Capio Psykiatris patientenkäter som mäter patienternas erfarenheter i samband med behandling.

Där framgår hur patienterna upplever det bemötande de får, hur delaktiga patienterna upplever sig kunna vara i behandlingen, hur bra information patienterna upplever sig få samt i hur hög utsträckning patienterna skulle rekommendera mottagningen till någon annan.

Resultaten från patientenkäterna uppdateras i realtid vartefter nya svar kommer in, och redovisas kvartalsvis så att man utöver innevarande kvartal även kan jämföra med förra kvartalet.

- Jag är glad att vi äntligen har denna funktion på plats. Transparens kring hur våra patienter upplever vården hos oss är oerhört viktigt, både för att potentiella patienter ska kunna bilda sig en uppfattning och för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet, säger Lotta Olmarken Ingler, affärsområdeschef för Capio Psykiatri.

Målet är att succesivt publicera mer och mer kvalitetsdata på webbplatserna.

- Under hösten planerar vi att även publicera dynamisk statistik över våra mottagningars väntetider, avslutar Lotta Olmarken Ingler.

Mer om Capios kvalitetsarbete
Inom Capio mäts kvalitet ur tre aspekter: det kliniskt observerbara resultatet, patientens upplevelse av behandlingens resultat samt patientens erfarenhet i samband med behandlingen. Mer information om Capios kvalitetsarbete hittar du här. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy