Skip to main content

Internationellt Capiomöte för kunskapsutbyte inom höft- och knäproteskirurgi

Nyhet   •   Dec 17, 2013 11:55 CET

Capio anordnade den 29 november ett internt möte om höft- och knäproteskirurgi för kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor och chefer i Nice i Frankrike.

Syftet var att utbyta erfarenheter mellan de länder där Capio är verksamt för att stimulera utvecklingen mot best practice. Sammanlagt 85 personer från Frankrike, Tyskland, Sverige och Norge deltog.

Reflektioner från Sveneric Svensson,
Chief Medical Officer i Capio-koncernen (tidigare affärsområdeschef för Capio Frankrike) och värd för mötet:

Som en röd tråd genom dagen fick vi följa via direktlänk till möteslokalen i Nice hur kirurg Jerome Villeminot och hans team opererade en patient med total knäprotes som dagkirurgi vid Capio Clinique Sainte Odile i Haugenau strax utanför Strasbourg. Operationen påbörjades klockan 08:30 och klockan 15 kunde patienten smärtfri och nöjd lämna sjukhuset gående med sitt nya knä. Patientens kirurg som under tiden hunnit ta sig ner till Nice kunde önska henne lycka till via direklänken från möteslokalen. I sanning en logistik triumf men i ännu högre grad en medicinsk framgång. Vid Sainte Odile-kliniken har man nu gjort ett tjugotal liknande operationer. Det som gjort detta möjligt är att man använder sig av hela konceptet kring det vi kallar Rapid Recovery After Surgery. Det handlar mindre om förändringar i kirurgisk teknik utan istället mer om bra patientförberedelser med god information och förenkling av vården. Man undviker sådant som sårdränage och urinkateter som inte behövs och som bara verkar skrämmande och hämmar mobiliseringen. Patienten smärtlindras effektivt genom lokalbedövning som sprutas i leden innan såret sluts.

Vid mötet redogjorde även kirurg Gregory Biette från Capio Clinique Paulmy i Bayonne för sina erfarenheter från sex patienter som fått ny höftled genom ett dagkirurgiskt ingrepp.  Per Gustafsson, överläkare i anestesi från ortopedkliniken Capio Movement i Halmstad beskrev vikten av skapa en god kultur på arbetsplatsen med goda rutiner och trygghet för patienten. Capio Movement gör visserligen inte knä och höftoperationer som dagkirurgiska ingrepp men har imponerande kort medelvårdtid (2,7 dagar) på samtliga sina patienter vilket också inkluderar patienter med hög ålder och med andra komplicerande sjukdomar (ASA klass III).

Uldis Kesteris från Universitetssjukhuset i Lund hade bjudits in för att berätta sina erfarenheter från Region Skånes elektiva verksamhet i Ystad och om vad man kan lära från ett nationellt kvalitetsregister som Svenska höft- och knäregistren. De kunskaper dessa register ger är ovärderliga och kan inte fås på annat sätt. Tyvärr finns denna typ av kvalitetsregister bara i ett fåtal länder utanför Skandinavien. Alla resor börjar med ett första steg – kanske kan Capio ta ett initiativ för ett nationellt register i Frankrike? Detta var en av reflektionerna efter mötet.

Att det är möjligt att göra så här stor ortopedisk kirurgi som dagkirurgi har rönt stor uppmärksamhet i Frankrike. DRG-systemet i Frankrike kräver minst 4 dagars vårdtid för den här typen av patienter för full ersättning skall utgå och medelvårdtiden ligger normalt omkring 7-9 dagar ofta följt av slutenvårdsrehabilitering. Capio Frankrike har medvetet avstått från full ersättning bara för att visa på hur god vård kan göra dagkirurgi möjligt. Hälsovårdsministeriet i Frankrike har visat stort intresse för vad vi gjort och påbörjat ett samarbete med oss för att stödja oss i arbetet att fortsätta utvecklingen inom avancerad dagkirurgi. Utöver höft- och knäproteser har Capiokliniker i Frankrike även genomfört bl.a. tjocktarmsoperationer (hemicolektomi) och livmoderoperationer (hysterektomi) som dagkirurgiska ingrepp. En mycket viktig faktor till att denna utveckling kommit till stånd är ett antal studiebesök i båda riktningar mellan franska Capiokliniker och Capio S:t Görans sjukhus under de senaste åren.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera