Skip to main content

Capio Närsjukvård publicerar Årsrapport kvalitet 2018

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 10:00 CEST

Ett strukturerat kvalitetsarbete är motorn i Capio och i enlighet med Capio-modellen arbetar vi för att ständigt förbättra den vård vi ger våra patienter. Tydlig kvalitetsstyrning och uppföljning möjliggör även bättre och mer effektiva arbetssätt, så vi samtidigt kan ge god sjukvård till fler patienter. Capio Närsjukvård publicerar nu Årsrapport kvalitet 2018 som innehåller såväl en detaljerad kvalitetsredovisning för våra vårdcentraler som resultatet av årets medarbetar­undersökning och miljöarbete.

Capios interna kvalitetsstyrning baseras på en fortlöpande uppföljning av kvalitetsindikatorer (Quality Performance Indicators, QPI). Indikatorerna är indelade i tre huvudgrupper: det kliniskt observerbara resultatet (CROM), det av patienten upplevda resultatet av behandlingen (PROM) och patientens erfarenhet i samband med behandlingen (PREM) – och en kombination av relevanta indikatorer ger en heltäckande bild av medicinska resultat och patientnöjdhet. I den dagliga verksamheten är kvalitets-indikatorerna ett viktigt stöd för utformningen av en patientcentrerad vård med individen som utgångspunkt.

I årsrapporten redovisas detaljerad kvalitetsdata per vårdcentral, bland annat för patienter med diabetes typ 2 och KOL, och kommentarer från ansvariga regionala och lokala chefer. Du kan också läsa om vår utbildningsinsats Capio Academy, som utifrån riktlinjer från ett centralt medicinskt råd, erbjuder utbildningar anpassade för de lokala verksamheterna. Inom ramen för Capios managementprogram har arbetet med kompetensutveckling av primärvårdens verksamhetschefer fortsatt under året, vilket resulterat i att förtroendet för cheferna ökat från 78 till 85 (av 100). Miljömåls-redovisningen visar på vårt arbete för att minska Capio Närsjukvårds miljömässiga avtryck med fokus på läkemedel, kemikalier, energi, inköp, IT och transporter.

Ett område som utvecklas snabbt just nu och är en viktig del i vårt pågående kvalitetsarbete är utvecklingen av digitala tjänster och verktyg. Till exempel visar ett pilotprojekt att digitala mätningar i hemmet, med återkoppling till vårdcentralen, gör att förebyggande åtgärder kan sättas in tidigare och att antalet akutbesök minskar. Tjänsten, som kallas Capio Connected Care, kommer att fortsätta utvecklas och erbjudas på fler enheter under 2019. Capios fysiska vårderbjudande kompletteras även av andra digitala vårdtjänster och bland annat erbjuds nu patienter att chatta med lokal personal på vissa vårdcentraler och även få hjälp ”där de är” genom onlinetjänsten Capio Go. Digitala tjänster och verktyg kompletterar den fysiska vården och kan öka tillgängligheten för patienter i behov av ett fysiskt vårdbesök.

Du hittar Capio Närsjukvårds Årsrapport kvalitet 2018 i sin helhet, samt mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete på www.capio.se.

För information vänligen kontakta:

Fredrik Gunmalm, Affärsområdeschef Capio Närsjukvård

Telefon: 0739-94 87 31, E-post: fredrik.gunmalm@capio.se

Eva Westerman, Kvalitets- och miljöchef Capio Närsjukvård

Telefon: 0706-90 79 00, E-post: eva.westerman@capio.se

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé sewww.capio.com/svochwww.ramsaygds.fr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.