Skip to main content

Pilotstudie testar ny teknik i primärvården

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2018 09:00 CEST

Personal på Åkermyntans vårdcentral

Capio Närsjukvård, Telia, och ImagineCare testar en ny tjänst inom primärvården. Tjänsten ska stödja patienterna att hantera sin egen hälsa under dygnets alla timmar oberoende av var man befinner sig. Med hjälp av tekniken får nu 500 patienter med högt blodtryck, hjärtsvikt och psykisk ohälsa möjlighet att testa tjänsten ImagineCare för effektiv vård i hemmet. Målet är att öka tillgängligheten till primärvården och förbättra patienternas livskvalitet. Deltagandet är frivilligt och efter samtycke av patienten.

Pilotstudien, som är ett samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Capio, Telia och dess partner ImagineCare inleddes i början av oktober. 500 utvalda patienter från Åkermyntans vårdcentral i Hässelby ansluts till ImagineCares digitala tjänst i denna pilotstudie. Tjänsten ska under 6 månader möjliggöra en säker kommunikationskanal för patienterna och Capios vårdpersonal via textmeddelanden och video. I tjänsten ingår även mätningar i hemmet, uppföljning och återkoppling av de hälsovärden som patienten skickar till vårdcentralen via blåtandskopplat aktivitetsarmband, blodtrycksmätare eller våg. Effekterna av satsningen följs upp av Karolinska Institutet.

– Digitala lösningar inom vården ökar transparens, delaktighet och kommunikation mellan sjukvård och patienter. Capio förenar digitala lösningar med den fysiska vården för att ge patienterna en ökad livskvalitet. Med digitaliseringens kraft eftersträvar vi att sätta patienten i centrum med utökad delaktighet och engagemang i sin egenvård säger Alex Jaranka, projektansvarig på Capio.

ImagineCare och Telia inledde tidigare i år ett samarbete, som en del av Telias satsning på tjänster för vård och hälsa.

– Tillsammans med våra partners kan Telia accelerera införandet av nya innovativa, digitala tjänster för vårdcentraler och patienter. Målet är att underlätta för vårdenheter som vill stötta sina patienter med digitala tjänster. Telia ansvarar för att leverera en sammanhållen tjänst som innehåller hårdvara, mjukvara, logistik, drift och support, förklarar Nina Bake, ansvarig på Telia.

– ImagineCare vill erbjuda ett proaktivt hälsostöd som stärker personens egenkraft. Tillsammans med våra partners vill vi driva utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig vård för Stockholms invånare, säger Gustav Hjelmgren på ImagineCare.

– Patienter med kroniska sjukdomar ägnar största delen av sin tid med sina hälsoutmaningar utanför vården. Vården och omsorgen behöver därför organiseras på andra sätt så att den stödjer patienten i att hantera sin egen hälsa under alla dygnets timmar, oberoende var patienten befinner sig. Vi ämnar studera både patienters och vårdpersonalens användning och upplevelser av sådana digitala tjänster, säger Carolina Wannheden, postdoc på Medical Management Centrum, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) på Karolinska Institutet.

För mer information, kontakta gärna Alex Jaranka, projektansvarig på Capio Närsjukvård 070-160 28 14.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.