Skip to main content

Svensk fackbok, tionde upplagan, 45 000 ex. Rekord?

Nyhet   •   Jan 21, 2016 10:00 CET

I veckan har fackboken Effektiv visuell kommunikation kommit i sin tionde upplaga vilket får förlag och författare att i det rådande bistra bokklimatet fundera på eventuell rekordnotering.

Boken ges ut av Carlsson bokförlag i Stockholm och författare är föreläsaren, utbildaren och creative directorn Bo Bergström. Läsare är studenter på universitetens och högskolornas kommunikationsutbildningar, elever på journalistik-, reklam-, design- samt fotoskolor. Till läsarna hör även kommunikatörer i näringslivet och glädjande nog en medieintresserad allmänhet.

Skälet till bokens framgång kan vara det visuella språkets allt viktigare position i medielandskapet. Bildanstormningen är rasande och allt fler söker förklaringar och förhållningssätt till denna. Samma sak gäller för form och färg.

Den tionde upplagan är uppdaterad och har utvecklats med nytt verbalt och visuellt material. Tre områden har nu en mer framskjuten plats genom fylligare presentation.

Ett är den nya journalistiken som fått delvis ny inriktning och nya plattformar främst i de sociala medierna.

Ett annat behandlar den genreupplösning som växer fram i medielandskapet. Gränser mellan exempelvis journalistik och reklam har delvis suddats ut med ett nya medieuttryck som följd.

Ett tredje område berör kommunikatörernas etik och ansvar som givetvis funnits med i tidigare upplagor men nu utökats.

”Finns inte dess like i Sverige”, menar bildredaktören Staffan Löwstedt på SvD.

Från universitetsvärlden låter Tamara Landia, Lunds universitet, meddela att det handlar om ”En fantastisk bok av en uppskattad föreläsare”.

Philip John E Ahlqwist på reklambyrån Volontaire hyllar boken som ”Ett essentiellt uppslagsverk för det universella visuella språket”.

Och Carina Holm, Berghs School of Communication, läser en bok som ”Överraskar och berör”.

Om intresse för mer information finns, kontakta då förlaget eller författaren.

Carlsson bokförlag Carolina Ekman, carolina.ekman@carlssonbokforlag.se, 08-54525482

Författare Bo Bergström, bo-bergstrom@telia.com, 0708-201501, www.bobergstrom.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy